Бизнес и синдикати призоваха

БНБ да спре продажбата на кредити от банка "Виктория"

сн. БГНЕС

Бизнес и синдикални организации, партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество, призоваха Българската народна банка незабавно да спре обявената от квесторите на затворената Търговска банка "Виктория" продажба на кредити на финансовата институция, която е дъщерна на "Корпоративна търговска банка" (КТБ).

Според Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ "Подкрепа" продажбата на кредитния портфейл на бившата "Креди Агрикол България" е незаконно и ако управителят на БНБ Иван Искров не предприеме действия по спирането ѝ, партньорите в тристранката ще искат неговото незабавно отстраняване от поста.

В писмо до Искров и управителния съвет на БНБ организациите заявяват, че са шокирани и крайно обезпокоени от публикуваната в понеделник във вестник "Капитал дейли" информация, че синдиците на ТБ "Виктория" не само продават кредитите ѝ, но и срокът за оферти от останалите банки за изкупуването им е до 1 октомври 2014 г.

В интерес на истината още при вземането на 16 септември на решението за удължаване на срока за особен надзор на двете банки до 20 и 22 ноември БНБ заяви, че единственият източник за осигуряване на ликвидност във "Виктория" е продажбата на кредити. Тогава Централният трезор предписа на квесторите срокове за предприемане на действия в тази посока. Според дадения от банковия регулатор график до 23 септември квесторите трябваше да се изпратят покани до банките за участие в търгове за продажба на кредитен портфейл, а офертите да се приемат до 15 октомври.

До 20 октомври квесторите трябваше да внесат в БНБ доклад за офертите и информация дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на "Виктория” от кредитори и депозанти и в какъв срок, съобщиха тогава от БНБ.

Не е ясно какво обаче е наложило съкращаването на предписаните от народната банка срокове, но социалните партньори коментират като "непонятен стремежа да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата ѝ от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати".

"Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки, но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции", допълват организациите.

Според тях въпросната продажба на кредитите и ликвидационна, а не оздравителна процедура. "Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по неусъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", посочват от синдикалните и бизнес организации.

Те посочват, че квесторите имат само оздравителни функции, а не са синдици, а продажбата на кредити на банка "Виктория" целят ликвидирането ѝ

Социалните и бизнес партньори настояват Иван Искров и Управителният съвет на БНБ незабавно да оповестят позицията си относно предприетите от квесторите на ТБ "Виктория“ действия и да ги спрат, тъй като са незаконни.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес