БНБ, ДСК, ОББ и Булбанк правят общо дружество за касови услуги

Българската народна банка и трите най-големи търговски банки в страната – Банка ДСК, ОББ и Уникредит Булбанк - регистрираха в съда акционерно Дружество за касови услуги (ДКУ), съобщиха от БНБ във вторник.

Идеята е ДКУ да предлага на пазарни принципи всякакви касови услуги на фирми и граждани, както и на търговски банки и други финансови институции. Дружеството ще може да разчита на клиенти като фирмите за комунално-битови услуги, телекомпании и мобилни оператори, кабелни оператори и други. То ще започне да работи от началото на следващата година.

Уставният капитал на дружеството е 10 млн. лв., а всеки от четирите акционер има по 25% дял. Съветът на директорите е в състав Цветан Манчев - председател, подуправител на БНБ; Емилия Палибачийска – зам.-председател, изп. директор на Булбанк; Розалина Нацева - управляващ директор; Любен Иванов - управляващ директор; Радка Тончева - член, изп. директор на ОББ; Мирослав Вичев - член, изп. директор на ДСК;  Ирина Марцева - член, главен секретар на Асоциацията на банките в България.

Новото дружество ще извършва дейност в София, Пловдив, Варна, Плевен и Бургас. БНБ ще предостави за ползване регионалните си касови служби във Варна, Плевен и Пловдив, без да ги включва в капитала на ДКУ. Сред закриването на клоновете на БНБ в трите града дейността им по приемане и обменяне на стари или скъсани банкноти и монети ще се извършва от клоновете на всички търговски банки.

Споделяне

Още от Бизнес