БНБ: Две банки трябва да си вдигнат капитала

ПИБ трябва да набере 206 млн. лв., а Инвестбанк единствена не преминава стрес тестовете

БНБ: Две банки трябва да си вдигнат капитала

Два дни, след като управителят на БНБ Димитър Радев обяви с видеообръщение, че банковата система у нас е стабилна, станаха ясни и имената на банките, които трябва да увеличат капитала си.

Две банки имат нужда от допълнителни буфери. Финансова инжекция ще трябва да получат Първа инвестиционна банка (ПИБ) – в размер на 205.7 млн. лв., и Инвестбанк – 33 млн. лв. Дъщерната на фалиралата КТБ Търговска банка "Виктория", за която също е определен буфер от 3 млн. лв., още през февруари увеличи капитала си с 30 млн. лв. и по този начин вече е изпълнила изискването.

Това сочат окончателните резултати от проведените през последните няколко месеца преглед на активите и стрес тестове на банковата система, обявени в 13 ч. в събота от Българската народна банка (БНБ).

Всички останали от проверените общо 22 банки преминават успешно стрес тестовете и нямат необходимост от допълнителни капиталови буфери. Дори се оказва, че като цяло родните банки са презастраховани и имат прекалено висока капиталова адекватност, което е фактор, свиващ печалбите.

Преди прегледа на активите Първа инвестиционна банка е разполагала с базов собствен капитал от първи ред в размер на 716.8 млн. лв. По време на проверката са били инспектирани кредити на обща стойност 5,4 млрд. лв., което е приблизително 70% от активите на банката. В резултат на провизиране на кредити по време на прегледа е направена корекция в размер на 420 млн. лв. Така базовата капиталова адекватност на банката е паднала от 11.3% на 5%, което е малко над минимума от 4,5%.

От направените стрес тестове е видно, че банката би имала проблем с капитала само при утежнения сценарий за спад на икономиката от 2,2%. В този случай институцията ще изпадне в капиталова дупка - минус 6,9% при изискване за плюс 4,5%.

ПИБ вече е взела мерки за достигане на препоръчания от БНБ допълнителен капиталов излишък, като те са съгласувани с централната банка, става ясно от публикуваните документи. Банката е поела ангажимент да увеличи капитала си от външни източници, като това трябва да стане до април 2017 г.

Преди два дни финансовият министър Владислав Горанов обяви, че е доволен, че за нито една банка няма да се наложи финансиране от бюджета.

От данните на БНБ се вижда, че печалбата на ПИБ само за първите шест месеца на 2016 г. е в размер на 147 млн. лв., което означава, че само от печалбата си за 2016 г. банката ще успее да увеличи капитала си според изискванията и няма да има никакъв проблем с набирането на сумата.

В средата на 2014 г. ПИБ получи държавна помощ под формата на депозит в размер на 1,2 млрд. лв., който бе изцяло възстановен на финансовото министерство до пролетта на тази година. Като условие за помощта Европейската комисия въведе строг надзор на дейността на ПИБ, благодарение на който банката значително подобри практиките си и кредитния си портфейл. Това до голяма степен според финансисти обяснява и сравнително доброто представяне на трезора при проверката на фона на констатирани в миналото нередности.

Инвестбанк е другият трезор, който ще трябва да увеличи капиталовия си буфер. Тя е и единствената банка, която не преминава стрес тестовете.

В резултат от корекциите, направени по време на прегледа, базовата капиталова адекватност на банката е намалена от 14,6% на 6,5%. Трезорът трябва да набере 33 млн. лв., защото и двата сценария на стрес тестовете показват, че ако не го направи, банката ще падне под минимално изискуемия по закон капитал. Реалистичният сценарий на БНБ е за ръст на икономиката през тази година с 2,2%, но дори при него капиталовата адекватност на Инвестбанк ще падне до минус 1,6%. При негативният сценарий дупката ще стигне до минус 7,7%.

"Не е коректно да се твърди дали дадена банка минава или не минава стрес теста. Причината е, че в случая се прави статичен баланс, т. е. допускането е, че банката не предприема никакви действия в 3-годишен период от време", обясни пред Mediapool председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов.

За да излезе от ситуацията, банката е набелязала план с конкретни мерки. До април 2017 г. акционерите ще увеличат капитала на трезора с 20 млн. лв. Заради погасени кредити до 30 юни тази година, по време на проверката, необходимостта от обезценки е свита с 39 млн. лв.

Набелязани са и мерки на намаляване на рисковите кредити със 134 млн. лв. Банката ще направи и специално звено за разпродажба на активи, например имоти, като се очаква в следващите две години да се разпродадат активи за 70 млн. лв.

Инвестбанк ще поддържа високо ниво на ликвидността – 30%, при препоръчани 20%, което значи, че ще разполага с достатъчно пари кеш. Към управителния съвет на банката ще бъде създаден специален комитет, който ще следи за изпълнението на набелязаните мерки.

От Инвестбанк коментираха, че към днешна дата трезорът е успял да редуцира съществена част от резултата от прегледа на активите. Например към 31 юли 2016 г. банката е редуцирала 50 млн. лв. от изчислените допълнителни провизии, като 39 млн. лв. от тях са от погасени кредити. Капиталовото съотношение пък е вдигнато от 6,5%, установени след прегледа, на 10,1%. Прогнозата на банката е то да достигне 10,7% в края на 2018 г.

При дъщерната на фалиралата КТБ Търговска банка "Виктория" на практика няма да има нужда от допълнителни мерки, защото още през февруари 2016 г. акционерите увеличиха капитала ѝ с 30 млн. лв., т. е. доста над изискването от 3 млн. лв. В момента тече и процедура за продажбата на трезора, но заради липсата на сериозен инвеститорски интерес до момента тя няма нов собственик.

От прегледа на активите става ясно още, че пет банки - Централна кооперативна банка (ЦКБ), Общинска банка, Интернешънъл Асет Банк, Тексим Банк и Токуда Банк, ще трябва да направят преглед на капиталовите си планове. Актуализираните планове ще трябва да се изпълняват от 1 януари 2017 г. и ще се следят от БНБ.

Проверката показа още, че за Банка Пиреос и Токуда Банк е установена необходимост от корекция в размер съответно на 4,8 млн. лв. и 1,7 млн. лв., но заради наличните буфери БНБ не е поискала внасяне на допълнителен капитал от тези банки.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?