БНБ: Левовете в банките идват основно от домакинствата

Домакинствата дават основната част от левовия ресурс на банковата система, посочват анализаторите на БНБ в последния брой на изданието на банката "Икономически преглед".

По-големите доходи на домакинствата в резултат от увеличението на заетостта и оптимизмът на фирмите за бъдещото им развитие ще определят и занапред търсенето на кредити, пишат още анализаторите. Те отчитат, че очакванията ресурсът на банките за кредитиране да се изчерпи през годината, не са се оправдали.

Въпреки че относително високият темп на нарастване на кредитите не създава непосредствена заплаха за финансовата стабилност, при промяна на икономическата конюнктура е възможно кредитният портфейл на банките да се влоши, предупреждават икономистите на БНБ и напомнят, че централната банка е предприела през годината поредица от мерки за повишаване на контрола върху качеството на кредита.

Според анализаторите заради отворения характер на икономиката ни вътрешното търсене на стоки не оказва инфлационен натиск, а само влошава търговското салдо.

Нивото на инфлация се определя от промените в административните цени и частично от динамиката на цените на петрола на международните пазари. В края на годината очакваната инфлация е 4,2 на сто, пише още в анализа.

Колебанията на международната конюнктура през 2004 г. нямат негативно отражение върху икономиката на България. Финансовите потоци по платежния баланс покриват дефицита по текущата сметка и допринасят за увеличение на валутните резерви на страната. Те достигат 6,219 млрд. евро в края на септември, посочват още икономистите.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?