БНБ: Лошите кредити гонят 6%, но няма да са проблем за банките

БНБ: Лошите кредити гонят 6%, но няма да са проблем за банките

Необслужваните банкови кредити ще достигнат около 6% в края на тази година, но банките са достатъчно капитализирани, за да се справят с тях. Това коментира в сряда управителят на БНБ Иван Искров, след като представи новия сайт на централната банка, който ще бъде активиран до вечерта.

Според Искров годината е била добра за банковата система, което се оценява по основните показатели - печалба, състояние на кредитните портфейли, капиталова адекватост и ликвидност.

Независимо, че през 2009 г. имаме нарастване на просрочените и необслужваните кредити от 2.4 на около 6%, което е нормално в затруднена икономическа ситуация, българската банкова система изгради много солидни буфери за посрещане на тези предизвикателства заради строгата регулация, посочи Искров.

Увеличаването на лошите кредити е наложило и вдигане на лихвите по кредитите, но не всички увеличения на лихвите по депозитите са се прехвърлили и върху лихвите по кредитите, както твърдят някои депутати.

Очакваната печалба на банковия сектор за 2009 г. е 700 млн. лв., което е равно на половината на миналогодишната печалба. Изцяло са покрити просрочените банкови кредити, посочи Искров. Печалбата от годината през 2010 г. ще бъде отново капитализирана и ще увеличи капиталовия буфер срещу проблемни банкови вземания до близо 3.5 млрд. лева.

Ликвидността на системата е около 20%, каза още Иван Искров и напомни, че БНБ не е позволила да се отдели дивидент за акционерите в началото и в средата на 2009 г.

Капиталовата адекватност на банковата система е увеличена от около 14% в края на 2008 г. до около 17% в края на тази година.

В отговор на въпрос дали и кога ще може да се намалят банковите лихви, Искров поиска да останем реалисти и да помним, че както фирмите, така и банките работят в трудни условия.

Управителят на централната банка не се ангажира с прогноза кога ще сме готови да кандидатстваме за валутния механизъм ІІ (ERM ІІ), но подчерта, че БНБ работи по този въпрос в синхрон с правителството. Той посочи, че страната ни ще бъде от малкото в ЕС, които ще завършат 2009 г. с малък бюджетен дефицит. Искров даде пример с Гърция, която завършва тази година с бюджетен дефицит от близо 12.5% и нейният кредитен риск е с половин процент по-висок от българския.

Искров отхвърли предложението на Българската стопанска камара (БСК) да се намалят минималните задължителни резерви на банките като мярка за сваляне на лихвите. Според него от това няма да има полза, защото размерът на минималните резерви влияе само върху краткосрочните междубанкови лихвени проценти, които и без това са ниски.

Споделяне

Още от Бизнес