БНБ обяви, че не е получавала оферти за ТБ "Виктория"

Снимка: Дневник

В БНБ досега не е постъпвала оферта за придобиване на поставената под особен надзор Търговска банка "Виктория", която е дъщерна на "Корпоративна търговска банка", чийто лиценз бе отнет миналия четвъртък и стартира производство по несъстоятелността ѝ. Това съобщиха във вторник от Българската народна банка по повод информации за интерес от страна на "Лев Инс", а по-рано и от руската банка "Банк Российский кредит" за купуване на ТБ "Виктория", която също като компанията си майка има проблеми с ликвидността.

"Независимо от публичните анонси за деклариран интерес и изпратените писма за намерения, до днес в Българската народна банка не е постъпвала оферта, съдържаща ясни финансови ангажименти и отговаряща на Закона за кредитните институции и на основните принципи на лицензионната политика на БНБ“, съобщават от Централната банка.

Тя посочва, че съгласно тези изисквания, кандидати за банков лиценз трябва да бъдат финансови институции с висок международен престиж, дългогодишен опит и значителен капиталов ресурс. Това е в пряка връзка и с нормативно заложените критерии в Закона за кредитните институции, изискващи заявителят да има висока репутация, опитен мениджмънт, финансова стабилност и прозрачна дейност. Изключително строги са изискванията към системите за управление и контрол на рисковете, вътрешните контролни механизми и надеждните системи за предотвратяване изпирането на пари или финансирането на тероризъм, допълва се в съобщението.

БНБ допълва, че при интерес от страна на представители от чуждестранна финансова система от изключително значение е критерият за висока репутация на кандидата, постигната на международните финансови пазари, както и надеждност и стабилност на финансовото му състояние.

Банка "Виктория" бе затворена заедно с КТБ, като назначеният в нея особен надзор продължава до 22 ноември. Съгласно препоръките на БНБ към назначените в нея квестори, те трябва да опита да я оздравят чрез продажба на кредитния ѝ портфейл на други банки. 15 финансови институции подадоха оферти, които предстои да бъдат оценени и да се реши дали ще се продължи процедурата или ще се върви към отнемането на лиценза ѝ също като на КТБ.

"Квесторите на ТБ "Виктория“ продължават своята работа в рамките на законовите изисквания и направените им предписания от УС на БНБ4, посочват още от Централната банка.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес