БНБ: Платежната система отговаря на стандартите в ЕС

Платежната система в България като цяло отговаря на стандартите в ЕС, каза в сряда подуправителят на БНБ Димитър Костов на форум за състоянието на българската финансова система като част от европейската.

Според подуправителя България разполага с адекватна законова рамка и успешно е въвела стандарта IBAN за номерата на банковите сметки. Вече сме част от цялостния процес на интеграция с европейската система и изграждането на единен пазар на платежните услуги, посочи Костов.

До края на май трябва да е в сила директивата за платежните услуги, отбеляза той. Основни елементи в нея са стандартизиране на правата и задълженията на потребителите и доставчиците на платежни услуги и въвеждане на хармонизирани информационни изисквания с цел повишаване на прозрачността на пазара.

Един от очакваните ефекти от въвеждането на директивата е сигурност и бързина на разплащанията, каза Костов. Според него се очаква и свиване на разликата в цените на платежните услуги между държавите в посока към по-ниски средни нива.

Споделяне

Още от Бизнес