В писмо до финансовия посредник EPIC

БНБ поиска ясен финансов план за оздравяване на КТБ

Централната банка препрати към правителството за исканата държавна помощ

БНБ поиска ясен финансов план за оздравяване на КТБ

БНБ поиска от инвестиционното дружество EPIC (European Privatization and Investment Corporation), представляващо акционерите в КТБ, да представи по-подробно финансовите параметри на намеренията си и правните средства за оздравяване на банката. Това се посочва в писмо, с което временно управляващият банковия надзор в централната банка Нели Кордовска отговаря на писмото за намеренията на финансовото дружество. БНБ изразява и готовност да преговаря с инвеститора.

Желание да участва в оздравяването на КТБ изрази Оманският държавен фонд с писмо от миналата седмица. Той държи 30% от капитала на банката. Фондът посочи, че ще бъде представляван от виенското дружество EPIC, което ще защитава и интересите на останалите крупни акционери - мажоритарният - дружество "Бромак" на Цветан Василев, и руската банка ВТБ. В писмото бе упоменато, че EPIC ще иска в оздравяването на КТБ да участва и българската държава с държавна помощ. Параметри на намеренията не бяха посочени.

В писмото си от понеделник до управляващия съдружник в EPIC Петер Голдшейдер (Peter Goldscheider) БНБ "приветства усилията на EPIC, представляващ основните акционери на КТБ, за подпомагане на рекапитализирането на банката и изразява готовност да участва в рамките на своите компетенции, в обсъждането на преструктурирането и оздравяването на групата на КТБ".

"С цел бързо започване на разговорите, необходимо е EPIC незабавно да представи споразумение, удостоверяващо рамките на предоставените им правомощия и лицата, които са оторизирани да представляват", се посочва в писмото на БНБ.

Подчертава се също така, че в хода на разговорите "е необходимо EPIC да предостави повече информация относно виждането за рекапитализиране на КТБ, включително конкретните финансови ангажименти, които лицата, представлявани от EPIC, са в състояние да поемат, както и начина и правните средствата, чрез които да стане това".

Уточнява се, че увеличаването на капитала, респективно прехвърлянето на акции в банка се извършва при спазване на българското законодателство и съобразно изискванията на Закона за кредитните институции, Закона за мерките срещу изпирането на пари и др.

По повод на разбирането на EPIC, изразено в предишно писмо до централната банка, че "държавната помощ ще представлява решаваща част от решението за рекапитализиране“, изрично се обръща внимание, че не БНБ, а Министерството на финансите е национален компетентен орган по отношение на отпускането на държавна помощ съгласно Закона за държавните помощи.

В тази връзка и с оглед на необходимостта от намиране на работещо решение за групата на КТБ в най-кратък срок се препоръчва "EPIC възможно най-скоро да започне разговори с Министерството на финансите с оглед изясняване на реалните възможности и условия, при които биха могли да получат държавна подкрепа".

В писмото на БНБ се правят няколко уточнения:

- Държавната помощ в държавите членки на ЕС се предоставя по ясни правила, които са част от европейската правна рамка. Трябва да се има предвид Съобщение на Европейската комисия относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза (2013/C 216/01).

- Предоставянето на държавна помощ се разрешава индивидуално за всяка банка и само при наличие на условията за това съгласно европейското и българското законодателство.

От БНБ накрая питат, ако не бъде получена държавна помощ от българското правителство, по какъв начин EPIC смята да осигури нужната ликвидност на възстановяване на операциите на КТБ и банка "Виктория". От централната банка съобщават, че недостигът на ликвидни средства за изплащане на задълженията към депозантите 6.227 млрд. лв. за КТБ и 285 млн. лева за ТБ "Виктория“. С други думи БНБ иска от евентуалните инвеститори да вложат толкова пари, колкото са всичките депозити.

Най-накрая от БНБ обещават "във връзка с високия обществен интерес всяка информация в хода на разговорите, непредставляваща банкова или служебна тайна, да бъде публично оповестявана".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес