БНБ прие нови антикризисни мерки при регулирането на банките

Управителният съвет на БНБ е приел допълнение към Наредба №9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск, както и допълнение към Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции, съобщиха от банката в четвъртък.

Допълненията в тези наредби са в посока продължаване на антицикличната политика при регулирането дейността на кредитните институции в България, се казва в съобщението на БНБ.

Промените в Наредба №9 на БНБ целят да улеснят банките при договарянето на условията по отпусканите кредити, както и сближаване с международните практики на прилагания досега по-консервативен подход по отношение на класификацията и провизиите срещу загуби от просрочени кредити.

Наредбата въвежда минимален праг от 100 000 лв., над който рискова експозиция или съвкупност от рискови експозиции задължително се оценяват и класифицират индивидуално, а под този праг ще могат да се обособяват в портфейли по сходни характеристики.

С предложените промени се разширява и обхватът на обезпеченията, като целта на новия режим е да се постигне максимално съответствие с кредитна защита, обхванати в Наредба №8 на БНБ.

И след тези промени в двете наредби на БНБ надзорните регулации в България запазват консервативния си характер, което ще позволи на БНБ да продължи въвеждането на допълнителни антициклични мерки при влошаване на състоянието на кредитните пазари, се казва още в съобщението.

През октомври миналата година БНБ прие промени в Наредба №9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск, както и промени в Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките.

Според промените за резервни активи на търговските банки вече се признават 50% от касовите им наличности. Улеснен беше и достъпът на търговските банки до резервите им в БНБ.

Месец по-късно БНБ намали минималните задължителни резерви (МЗР) по всички привлечени средства от 12 на 10%, МЗР върху привлечените от банките средства от чужбина от 10% на 5%, както и позволи на банките да не начисляват МЗР върху привлечените средства от държавния и местните бюджети, напомнят от централната банка.

Споделяне

Още от България