БНБ разреши увеличение на капитала на Райфайзенбанк - България

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор" Емилия Миланова издаде разрешение на "Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг" АГ, Виена, да увеличи капитала на "Райфайзенбанк - България" ЕАД. Това съобщиха от БНБ.

Разрешението дава право на "Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг" АГ, Виена, да придобие всички поименни акции от увеличението на капитала на банката, при което запазва акционерното си участие в размер на 100%.

Банковият надзор е разрешил и на "Юнион - Груп" ООД, след като увеличи капитала си до необходимия размер, да придобие допълнително самостоятелно дялово участие в капитала на ТБ "Юнионбанк" АД, съобщиха още от БНБ.

След увеличението на капитала "Юнион-Груп" ООД ще притежава пряко до 29,3% от този капитал, а заедно със свързаните с дружеството лица - общо пряко и косвено до 77,44% от капитала на банката.

Споделяне

Още от Бизнес