БНБ ревизира нагоре темпа на растеж на БВП

БНБ ревизира нагоре темпа на растеж на БВП

Темпът на нарастване на реалния БВП на България през 2019 г. да възлезе на 3.7%, отбелязвайки ускорение спрямо 2018 г., когато увеличението бе 3.1 на сто. Това  прогнозира Българската народна банка в икономическия си преглед за второто тримесечие на 2019 г., публикуван във вторник. 

В анализа си за първото тримесечие БНБ очакваше ръстът да е в рамките на миналогодишния, но сега е ревизирала прогнозите си заради по-голямата заетост, повишените трудови доходи, задържащите се ниски лихви по кредити, които ще продължат да подкрепят увеличаването на частното потребление. Прогнозираното подобряване на инвестиционната активност и нарастването на правителственото потребление също ще подкрепят нарастването на вътрешното търсене, отбелязват от БНБ.

За периода 2020–2021 г. обаче очакванията да са де забави плавно ръстът на реалния БВП  и да достигне 3.4% през 2021 г. Това ще се определя от свиването на положителния принос на всички основни компоненти на вътрешното търсене за увеличаването на реалния БВП и по-слабия растеж на износа спрямо 2019 г.

Принос за спада през 2020 г. има и това, че до края на 2019 г. международната среда да продължи да ограничава растежа на външното търсене на български стоки и услуги.

Забавянето на външното търсене на наши стоки е поради продължаващото отслабване на растежа на световната търговия, повишената несигурност, свързана с международните външнотърговски конфликти и Брекзит, неблагоприятната икономическа ситуация в Турция, както и поради очакванията за забавяне на икономическия растеж в Румъния и в някои страни от Еврозоната, посочват от БНБ.

С изчерпването на негативния принос на Турция БНБ прогнозира растежа на външното търсене на български стоки и услуги да се ускори през 2020 - 2021 г.

За периода 2019 - 2021 г. експертите на Централната банка очакват цената на петролните продукти в долари да се понижи спрямо 2018 г., докато цените на неенергийните продукти в долари първоначално да се понижат през 2019 г., но впоследствие да се повишат през 2020 г. и 2021 г.

Годишната инфлация, чиято динамика до голяма степен се влияе от международните цени на петрола и храните в евро, се очаква да се ускори слабо в края на 2019 г., възлизайки на 2.6 на сто, след което да се забави и да остане на нива близо до 2 процента до края на прогнозния хоризонт.

Рисковете за макроикономическата прогноза клонят към реализиране на по-слаб растеж на реалния БВП и произтичат най-вече от външната среда, където има рискове от по-слабо от прогнозираното нарастване на търсенето на български стоки и услуги. Вътрешен фактор, който създава несигурност за реализиране на прогнозата, е динамиката на съфинансираните от ЕС и от националния бюджет публични инвестиции.

Рисковете пред реализирането на прогнозата за инфлацията произтичат най-вече от възможността за по-висока цена при енергийните продукти и при базисните компоненти.

Споделяне

Още от Бизнес