БНБ слага нови юзди на кредитната експанзия

Нови 225 млн. лв. ликвидни средства изтегля от банките БНБ и ги вкарва в задължителните минимални резерви, които кредитните институции трябва да поддържат в Централния трезор. Това става с изменената Наредба 21, приета в четвъртък от Управителния съвет на БНБ.

Коригираният документ предвижда от 6 декември 2004 г. да се унифицира размерът на задължителните минимални резерви. Той вече става осем на сто за всички видове привлечени средства от депозитната база на търговските банки. Вече наличностите в каса на банките ще се изключват напълно от определянето на размера на задължителните минимални резерви.

Целта на лишаването на банките от финансов ресурс в размер на 225 млн. лв. е да се намали размера на заемите, който бележи ръст от 40 на сто на годишна база в продължение на 27 последователни месеца. Последните данни на БНБ показват запазване на високите темпове на растеж на кредитите. През октомври абсолютното им нарастване е с 420 милиона лв., при 445 милиона лв. за септември.

Това е поредната мярка на БНБ за ограничаване на кредитната експанзия у нас. Предишната бе от 1 октомври 2004 г. Тогава за ограничаване на ръста в кредитирането БНБ въведе изискването за нуждите на минималните задължителни резерви да се признават само 50 на сто от наличностите в каса на търговските банки. От това резервите на търговските банки в БНБ нараснаха на среднодневна база с около 170 милиона лева, пише в съобщение на Централния трезор. Финансово-кредитните институции обаче не отразили в политиките си за предоставяне на заеми сигнала, даден от БНБ за по-равномерно нарастване на кредита за частния сектор.

Новите мерки, както и времевата рамка за тяхното прилагане, са били известни на банковата общност и са в съответствие със споразумението с Международния валутен фонд, обясняват от БНБ. Централната банка си запазва правото да предприема и допълнителни мерки за постигане на по-равномерно и балансирано развитие на кредитната активност в страната, пише в съобщението.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?