БНБ вдигна основната лихва за февруари с 0.08%

Основният лихвен процент (ОЛП), който влиза в сила от сряда, 26 януари, и ще важи за целия месец февруари, е 2,45%, съобщиха от БНБ.

Това е среднопретеглената годишна доходност на тримесечните държавни ценни книжа, постигната на днешния аукцион. Досегашният ОЛП беше 2,37%. Увеличението на ОЛП е с 0,08%.

В аукциона са участвали 15 първични дилъри на ДЦК.

Съгласно решение на БНБ от 16 декември 2004 г. от следващия месец ОЛП ще се изчислява на базата на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА, а не на базата на постигнатата годишна доходност на 90-дневните държавни ценни книжа.

LEONIA (Lev OverNight Index Average) е справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с депозити овърнайт в български левове за работните дни на предходния календарен месец, който ще бъде базисен период. ОЛП ще бъде в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.

Споделяне

Още от Бизнес