Болници могат да кандидатстват за 148 млн. лева за нова апаратура

Лечебните заведения ще могат да кандидатстват за средства по Оперативна програма ”Регионално развитие” за закупуването на апаратура и подобряването на условията си, съобщиха във вторник от Министерството на здравеопазването.

Достъп до средствата в размер на 148 млн. лева ще имат не само болници, но и домове за медико-социални грижи за деца от 0-3 години и лечебни заведения с лъче-терапевтични звена, чийто принципал е държавата.

Сроковете за кандидатстване по процедурата са различни за отделните кандидати. За болниците това са 31 март и 30 септември 2010 г. За социалните домове - 31 януари 2011 г.

Държавните лечебни заведения трябва да изготвят проектни фишове съгласно изисквания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Готовите проектни фишове и съответните документи към тях се подават в Министерството на здравеопазването. Всяко предложение ще включва задължително комбинация от инвестиционен компонент – ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност и доставка на оборудване.

До края на март 2010 г. здравното ведомство ще представи в МРРБ средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектните фишове на болниците. След това те ще бъдат оценени. Предимство ще се дава на проектни предложения, насочени към доставка на високоспециализирана апаратура и постигане на равномерно разпределение на дейностите в различните региони на страната.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?