Болници работят на хотелски начала, лекари със специализация в измамите

Драстични нарушения в дисциплината на болничните заведения констатира проверка на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за първите осем месеца на годината, съобщиха в петък от институцията. За този период са били извършени проверки в 1035 лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ и диспансери, 34 – в заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и 16 – в лечебни заведения за високо специализирани дейности.

Откритите нарушения са 2674, като 1534 от тях са констатирани при медицински проверки, а останалите 1140 – при финансови. Здравната каса и районните и подразделения са наложени са санкции за близо два милиона лева, а близо 1.8 млн. лева са начислените суми за възстановяване.

Най-честите нарушения са несъответствие на договорената по вид и обем и оказаната на практика медицинска помощ и нарушения на установения ред за работа с документи по клинични пътеки.

Касата е сезирала районната прокуратура в Плевен, тъй като проверката в един диагностично-консултативните център (ДКЦ) е установила, че са отчетени шест случая на хирургично лечение на хронично заболяване на сливиците, а реално пациентите са били пет и единият от тях е отчетен два пъти. Установена е още липса на консултация при двама пациенти за оценка на предоперативния риск. Това нарушение се констатира за втори път в едно и също лечебно заведение в този град. В Плевен е установен и един неправомерен отказ от болнична помощ.

Сред останалите нарушения са прием на пациенти, чието състояние позволява да се лекуват в извънболнични условия, или изписването на пациенти при минимален болничен престой без промяна в състоянието им.

Най-фрапиращи са случаите, на които са се натъкнали от районните здравни каси в Плевен и Шумен. По време на първомайските празници в болниците в двата града не са открити около 18% от всички болни, приети за лечение. На следващия ден след проверката по-голямата част от тези пациенти са били изписани, независимо, че са били лекувани едва от един-два дни, което означава, че не е било необходимо хоспитализиране.

Установени са случаи на вписани заключителни епикризи още на втория ден от приема с дата за няколко дни напред. При проверките е констатирано, че някои болници хоспитализират по социални индикации, а в една дори се оказало, че дежурният педиатър очаква, по неговото собствено признание: "хоспитализираните деца да дойдат от дома си за инжекция след 1-2 часа”.

За първите осем месеца на годината в РЗОК са подадени 101 жалби, а в НЗОК – 45. Най-много са оплакванията, свързани с качеството на оказаната медицинска помощ и неправомерно взети суми при лечение в болнични заведения. Най-честите нарушения са несъответствие на договорената по вид и обем и оказаната на практика медицинска помощ и нарушения на установения ред за работа с документи по клинични пътеки.

Нарушенията, констатирани при финансовите проверки, са свързани с неспазване на установения ред за работа с документи, неоснователно заплащане на потребителска такса от пациенти, както и заплащане или доплащане от тях на дейности, които НЗОК покрива напълно.

Контролните органи са установили 20% по-голям брой случаи на неоснователно заплащане на потребителска такса от страна на здравно-осигурени лица. Това нарушение е установено от 12 РЗОК, като най-много са случаите в София, Пловдив, Плевен, Шумен, Враца и Варна.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: