Болниците ще лекуват по предварително спуснат строг разчет

30% от дейността им ще е за спешни случаи, а останалата – планов прием

Болниците ще лекуват по предварително спуснат строг разчет

Сегашните фиксирани бюджети на болниците, срещу които директорите им недоволстват, от новата година ще бъдат заменени с още по-рестриктивна система на заплащане. Това става ясно от проекта на нова методика за плащане на лечебните заведения от 2013 година, изготвен от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Докато сега болниците имат фиксирани бюджети, в рамките на които трябва да си правят сметката колко болни и с какви диагнози могат да лекуват, то сега ще имат предварително зададени лимити и на парите, и на броя болни, които могат да лекуват по отделните клинични пътеки. Т.е. всяка болница ще има зададено ограничение колко инфаркта и бронхопневмонии може да лекува, колко стомашни, гинекологични, урологични операции и т.н. може да направи.

Лимитите за районните здравни каси и всяка отделна болница ще се спускат от НЗОК в началото на годината. Както и досега, разпределението на средствата за новата година ще става на база исторически принцип като се отчитат броят легла, преминалите пациенти, средният престой на един болен, използваемост на леглата от предишни години. Ще се използват и актуални данни, подавани от самите болници, например за разкрити нови отделения и др.

По този начин ще бъде утвърждавана задължителната годишна прогнозна дейност за всяко лечебно заведение през 2013 година. Болниците няма да могат да превишават предварително зададения им обем дейност като цяло и за всяка отделна клинична пътека. За следващата година НЗОК условно приема, че ще има 1 650 000 хоспитализации, които ще бъдат разпределени по области и лечебни заведения. Ако са работили по-малко от лимита, болниците ще могат да си прехвърлят дейност за следващото тримесечие. Ще се допуска и превишение на дейността в рамките на 3%, но само след изрично разрешение от касата, при това ще трябва да се компенсира през следващото тримесечие. Болниците и районните здравни каси ще трябва да сигнализират в НЗОК при достигането на 70% от лимитите си.

Според проекта на касата всяко тримесечие ще се извършва преразпределение на средствата. Т.е. в движение може да се направят корекции, но отново без да се надвишава предварително зададения обем дейност.

Всяка болница ще трябва да гарантира 30% спешен прием и 70% планов. Болниците ще подават всекидневни, седмични и месечни електронни отчети за постъпилите и изписани пациенти и листите си за планов прием.

За да се гарантира спешният прием, ще има листи за планов прием, т.е. списък на чакащите пациенти. В някои болници и сега има листи на чакащите, тъй като финансовите лимити на болниците не позволяват да приемат всички желаещи и се налага част от хората да бъдат пренасочени за следващо тримесечие, когато пари отново ще има. Новите, по-строги лимити е възможно да увеличат броя на чакащите пациенти в бъдеще. Лимитите създават и неравнопоставеност между самите болни, тъй като едни хора, които си плащат здравните вноски, получават определена услуга, докато други не – според това кой кога се е разболял и в коя болница е отишъл.

Болнични директори и сега недоволстват срещу системата на заплащане с фиксирани бюджети. При встъпването си в длъжност през пролетта новият директор на НЗОК Пламен Цеков обеща да върне пазарното финансиране на болниците като разработи по-демократична методика за плащане. Сега обаче става ясно, че уж по-демократичната методика, задава още повече ограничения.

До лятото на 2010 година НЗОК плащаше на болниците всяка реално извършена от тях дейност срещу съответния контрол. Този модел, известен още като “парите следват пациента“, бе премахнат с цел икономии, а болниците преминаха на бюджетно финансиране, което постоянно поражда въпроси защо на определени болници се отпускат дадени суми и доколко обективни са критериите, по които става това.

Споделяне

Още по темата

Още от България