Болниците ще плащат по-евтини застраховки за смърт на пациенти

Полици според медицинската специалност, а когато не стигат за определено от съда обезщетение виновните ще доплащат

Болниците ще плащат по-евтини застраховки за смърт на пациенти

Диференцирани застраховки за лекарския и медицинския персонал на болниците – според специалността, приети в сряда от правителството, ще намалят значително разходите на лечебните заведения за такива полици, но и дължимите от самите болници обезщетения за пациенти, починали или получили вреди в резултат на лечението. Когато обаче определена от съд компенсация за лице, потърпевшо от лекарска грешка, или за роднини на починал пациент, надхвърля плащането от застрахователя по полицата, остатъкът от сумата ще е дължима от самото виновно лице.

Това предвижда приета Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи
медицинска професия, която регламентира начина за сключване на полици за причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на професионалните задължения на лекари, зъболекари и медицински сестри.

И досега болниците сключваха подобни застраховки, но по общите правила на Кодекса за застраховането, където предвидената минимална сума при задължителната "Гражданска отговорност“ е 500 хил. лв. на застрахователно събитие и 2 млн. лв. за всички застрахователни събития на застрахованото лице за срок една година.

Вече минималната сума при задължително застраховане на медицинските лица ще е от 30 000 – 150 000 лв., според това упражняваната специалност в коя от трите групи на риск попадат и типа на лечебното заведение. За всеки от застрахованите специалисти годишният лимит от застрахователни събития ще е между 120 000 и 600 000 лв., отново според вида на професията и лечебното заведение.

Групите са три. В първата попадат не толкова рискови специалисти, занимаващи се с образна диагностика, лъчетерапия, клинични изследвания, физиотерапия, дентални специалисти, патолози и др. Във втората са експертите по вътрешни, очни, нервни, кожни, инфекциозни, детски и други болести, а в най-рисковата са сложени хирурзите, акушеро-гинеколозите, анестезиолозите, онколозите, кардиолозите и др.

Според застрахователите обаче полиците не трябва да са според специалностите, а да има минимални лимити за отговорност, които да са според вида, степента и интензитета на болките и уврежданията ,причинени на пациента, извън случаите на смърт, се посочва в становище на Асоциацията на застраховеталите.

Лечебните заведения ще могат да сключват застраховки и с покритие над определените минимални суми, но надали това ще се случи.

От разчетите на здравното министерство става ясно, че икономиите за здравните заведения ще са съществени. Даден е пример с лечебно заведение за болнична помощ с персонал 180 лекари и 220 професионалисти по здравни грижи, според сегашните изисквания на Кодекса за застраховането ще трябва да плати 63 571 лв. за застраховки, а според новите разпоредби сумата би била 23 310 лв. Налице е икономия на около 40 000 лева, за конкретния случай представляваща над 60% от досегашните разходи, аргументират се от Министерството на здравеопазването.

При новите обстоятелства, когато има причинена вреда на пациент, за който съдът е определил по-голямо обезщетение от предвиденото по застраховката, виновното лице поема за своя сметка изплащането на останалата сума до присъденото.

Обобщената съдебна практиката показва, че при лека телесна повреда горната граница на осъждане за репариране на неимуществени вреди е до 10 000 лв.а; за средна телесна повреда - до 60 000 лв.; за тежка телесна повреда - до 120 000 лв.; за смърт – до 150 000 лв. на наследник. В същото време средните параметри на обезщетенията, изплатени от застрахователите, в случаите на доброволно уреждане на спора са до 5000 лв. за лека телесна повреда; до 50 000 лв. за средна телесна повреда; до 100 - 120 000 лв. за тежка телесна повреда; 80 – 100 000 за смърт, сочат данните на здравното ведомство.

По данни на съсловните организации към настоящия момент упражняват медицинска професия около 31 000 лекари, 8500 лекари по дентална медицина, 6100 фармацевти и 39 000 специалисти по здравни грижи.

Споделяне

Още по темата

Още от България