Бонусите за учители в проблемни училища се увеличават

До момента интересът на преподавателите е слаб

Бонусите за учители в проблемни училища се увеличават

Правителството увеличи бонусите, които се отпускат на учители, готови да сменят работните си места и да отидат да преподават в проблемни училища и области. Вместо досегашните 300 лева към месечните си заплати, те ще получават по 500 лева допълнително. Поемат се и 200 лева за наем за срок от година, възстановяват се и разходите за транспорт да пътуващите педагози също за една година.

Бонусите се отпускат по програмата на образователното министерство "Мотивирани учители", която е факт от няколко месеца. Оказа се обаче, че интересът към включване в нея е минимален. Към средата на септември едва 9 преподаватели бяха поискали да отидат да работят в проблемни училища в страната. Целта на програмата е да бъдат осигурени 80 такива педагози. Става въпрос за учители по предметите математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии.

Пожелалите да участват в програмата ще бъдат изпратени в училища, идентифицирани от образователното министерство като проблемни, включително и с ученици с ниски резултати, с нисък социален и икономически статус. Обикновено става въпрос за институции в по-малки населени места.

Според образователното министерство прекалено малкият брой на желаещи да участват в програмата до момента изисква увеличаване на паричния стимул от 300 лв. на 500 лева.

Програмата "Мотивирани учители" включва и едногодишно обучение за придобиване на специалност учител по математика, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Тя е за специалисти от тези области, които обаче не са педагози. Целта на програмата е такова обучение да преминат до 100 души. Кандидатстването за включването в обученията приключи и документи са подали едва 20 души.

Според министерството обаче интерес има, а малкият брой желаещи е заради краткия срок за подаване на документи. Пречка пред осъществяването на програмата било и изискването в нея да се включат хора с образователна степен "магистър". Затова сега с решението на правителството се дава възможност за обученията да кандидатстват и хора със степен "бакалавър".

До 10 дни от публикуване на изменението на програмата на официалния сайт на МОН ще се приемат документи на кандидатите за допускане до процедурата по подбор.

Удължава се и срокът за кандидатстване по програма "Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация". Това ще става до 15 октомври 2019 г. включително като продължителността на подадените в този срок и евентуално одобрени проекти за финансиране ще бъде до края на учебната 2019/2020 година.

Мотивът и за тази промяна е липсата на интерес. По програмата се съфинансират общински проекти за подобряване на достъпа до качествено образование на деца и ученици от етническите малцинства, които ходят в училища, в които повечето деца са от мнозинството. Могат да се финансират разходите за транспорт на учениците, за работа с родители от мнозинството и други дейности, предложени от общините. В срока за кандидатстване обаче са подадени само 6 предложения от местни власти за такива проекти.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?