Борд към МО ще контролира модернизацията на армията

Служебното правителство трасира реализирането на програмата "България в НАТО и в европейската отбрана-2020", като определи за неин управляващ орган Бордът за управление на портфолио от проекти, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В програмата е заложена сериозна модернизация на армията.

Съпредседатели на борда ще са постоянният секретар на отбраната и заместник-началник на отбраната, а членовете са представители на старшите доставчици на ресурси и услуги, на старшите потребители и на старшите възложители, чийто поименен състав ще се определи със заповед на министъра на отбраната.

Бордът ще предлага на министъра на отбраната за утвърждаване конкретни правила и процедури за вземане на решения при управление на портфолиото от проекти, ще оценява съответствието на портфолиото със съществуващите стратегии, планове, национални и отбранителни програми и ще инициира подготовката на документи за стартиране на проекти на обща стойност до 80 на сто от общите капиталови разходи.

Бордът ще приема и предложения за  стартиране на проекти от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната на обща стойност до 20 на сто от общите капиталови разходи на ведомството.

Останалите органи за управление на проектите са Борд за управление на проект и ръководителят на проект. Контрол върху дейността ще се осъществява от Контролен борд, чийто състав се определя със заповед на министъра на отбраната.

От началото на 2015 г. ще се изпълняват само проекти, одобрени от Борда за управление на портфолио от проекти, като стартиралите до момента проекти ще се преформатират.

Споделяне

Още от България