Бордът на БЕХ е уволнен

"Булгартрансгаз", липсата на реформи и на желание за намаляване на разходите взеха главите на хората на ГЕРБ

Бордът на БЕХ е уволнен

Съветът на директорите на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) е отстранен от служебния енергиен министър Андрей Живков, съобщиха от подопечното му ведомство в петък. До провеждането на конкурс за нови членове е назначен временен борд на енергийния мастодонт, под чиято шапка са АЕЦ "Козлодуй", "Националната електрическа компания", "Електроенергийният системен оператор", ТЕЦ "Марица Изток 2", Мини "Марица Изток", "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз". В него влизат познати в енергийния бизнес лица, както и по-непознати такива.

Какви са причините

Три са мотивите за отстраняването на петимата членове на борда, които бяха избрани с проведен при управлението на ГЕРБ не особено прозрачен конкурс и изкараха на поста по малко от два месеца.

Единият е липса на резултат на искането на министъра на енергетиката да бъде освободено ръководството на дъщерното на БЕХ дружество "Булгартрансгаз" (БТГ) заради установените от енергийния регулатор нарушения при подписването на всички 19 договора за строежа и кредитирането на продължението на газопровода "Турски поток" на българска територия до Сърбия. Газовият оператор не е спазил изискването да получи разрешение за тях от Комисията за енергийно и водно регулиране и е заплашен от глоба от минимум 20 хил. лв. за всяко от 19-те нарушения. Такава обаче не е наложена, а нова работна група на Комисията за енергийно и водно регулиране ще оценява кумулативния ефект върху финансовото състояние на дружеството от всички взети назаем средства за изграждането на газопровода, чиято стойност е 2.6 млрд. лв.

Според енергийното министерство проектът "Балкански поток" е довел до свръхзадлъжнялост на газовия оператор, който от 4 млн. лв. дългове в началото на 2019 г. вече е натрупал 2.6 млрд. лв. борчове. Живков вече обяви, че приходите на БТГ не са достатъчни за изплащането на инвестицията в "Турски поток" в обявявания от предишния енергиен министър Теменужка |Петкова срок от 10 години.

Затова в началото на юли Живков поиска от БЕХ да отстрани също назначените с проведен от ГЕРБ конкурс членове на управителния съвет на "Булгартрансгаз". БЕХ обаче препрати въпроса към надзорния съвет на газовия оператор, който всъщност е избирал управата на дружеството и може да го отстрани. Тогава БЕХ обаве, че е поискал от надзора на дъщерното си дружество до 9 юли – последният работен ден преди предсрочните парламентарни избори, да представи на принципала си "съответните доклади и становища, касаещи обстоятелствата, свързани с извършената от Комисията за енергийно и водно регулиране проверка".

Две работни седмици по-късно няма никакъв резултат, надзорът на БТГ не е отстранил ръководството.

Втората причина за уволнението на борда на БЕХ е "липса на действия по отношение препоръките на Европейската комисия за реформи в БЕХ, така че да се спре кроссубсидирането между компаниите в холдинга", посочват от Министерството на енергетиката.

Малко след назначаването си за министър Андрей Живков изнесе данни, според които с авансово събрани дивиденти от печелившите дружества на холдинга – АЕЦ "Козлодей" и "Електроенергийният системен оператор", са покривани загуби на закъсалите финансово дружество.

Третият аргумент е "абсолютна пасивност по отношение на необходимостта от подобряване на финансовите резултати на държавните енергийни дружества под шапката на БЕХ". В средата на юни Андрей Живков каза, че ръководствата на тези фирми не оказват никакво съдействие относно искането му за намаляване на разходите си. Тогава той заяви, че дружествата от групата на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) са представили планове за финансовото си оздравяване, които предвиждат намаляване на разходите им между 10 и 30%. Според него обаче може да се постигне по-голямо орязване.

Предложенията на всяко дружество са различни и тепърва плановете им ще се преразглеждат един по един, но Министерството на енергетика търси по-голямо от предлаганото намаляване на разходите.

Кадрите на ГЕРБ ще обжалват: Търси се овладяване на дружествата

Така от БЕХ си тръгват кадрите на ГЕРБ Валентин Николов, Диян Димитров, Иван Андреев, Стелиан Коев и Александър Църноречки. Николов напусна депутатското си място в 44-ото Народно събрание, където председателстваше енергийната комисия, за да участва в проформа конкурса. Диян Димитров пък бе дълги години в управата на ТЕЦ "Марица Изток 2". Иван Андреев до преди да влезе в БЕХ беше в борда на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци". Стелиан Коев пък беше финансов шеф на Мини "Марица Изток". Бившият пиар на БЕХ Александър Църноречки, който дори не участва в обявения от Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) за независими представители в холдинга, бе назначен със заповед на предишния министър на енергетиката Теменужка Петкова като временен член на борда. Назначението на Църноречки предизвика скандал, защото измести класираната от АППК София Касидова, която е съветник на борда на Българската банка за развитие. Тя обжалва вписването на Църноречки, но изненадващо оттегли претенцията си пред съда.

Валентин Николов заяви пред БНР, че членовете на Борда на директорите ще обжалват решението. Според него вероятно министър Живков иска по някакъв начин да овладее дружествата от холдинга:

"Негови емисари са ходили и са искали от директорите на дружества конкретни задачи, които те са им отказали, и те, разбира се, са идвали при мене и са се оплакали. Да се овладеят дружествата - това е главната цел", смята отстраненият директор..

Реакция

Привечер в петък от пресцентъра на БЕХ съобщиха, че с решение на Министъра на енергетиката се освобождават членовете на Съвета на директорите на "Български Енергиен Холдинг", като в него е изрично упоменато, че от датата на издаване на цитирания по-горе протокол правомощията им по договорите за възлагане на управление се прекратяват. В позиция се заостря вниманието, че БЕХ е емитент на емисия еврооблигации от 550 млн. евро с падеж на 2 август и ако няма кой да преведе средствата, може да се стигне до изпадане на холдинга в неплатежоспособност. Най-вероятно предупреждението идва от освободеното ръководство на холдинга.

БЕХ ЕАД е емитент на емисия от еврооблигации на обща стойност от 550 000 000 евро, чийто падеж предстои на 02.08.2021 г. На датата на падежа следва да бъдат заплатени и дължимите лихви за последната година на обща стойност 26 812 500 евро. С това общият размер на дължимите суми, които следва да бъдат заплатени е 576 812 500 евро, пише в позицията.

Към настоящия момент, средствата необходими за изплащане на дълга са налични по сметка на БЕХ ЕАД в Българска Банка за развитие, като за да бъдат преведени по сметката на Агента по плащанията – Citibank London, същите следва да бъдат наредени на 28.07.2021 г. с платежен документ от упълномощено лице. Платежният документ е необходим, за да може обслужващата банка да извърши трансфера на средствата  и на падежа-02.08.2021 г. и тези средства да бъдат преведени от страна на Агента по плащанията към инвеститорите, притежаващи облигации на БЕХ ЕАД от пласираната през 2016 г. облигационна емисия.

"В случай, че средствата не бъдат преведени към инвеститорите в деня на падежа на 02.08.2021 г., по каквато и да е причина, съществува риск от обявяване на предсрочна изискуемост и по другите две облигации на обща стойност 1,200 млн. евро, формирани както следва: 600 млн.евро, дължими по облигацията, пласирана през 2018 г. и още 600 млн.евро по облигацията, пласирана през 2021 г. Освен главницата, инвеститорите имат право да предявят претенция за предсрочно изплащане и на дължимите лихви.Това ще доведе до изпадане на БЕХ ЕАД в неплатежоспособност, което ще има пагубен ефект върху финансовото състояние на всички държавни енергийни дружества и ще застраши нормалното им функциониране. Предвид факта, че дружествата от структурата на БЕХ ЕАД управляват активи, които са класифицирани като обекти част от критичната енергийна инфраструктура на страната, всяко действие, което би застрашило тяхното бъдещо опериране, ще доведе до нарушаване на енергийната и националната сигурност на страната.

Кои са новите

На мястото на уволнените, до провеждането на конкурс, което трябва да стане до шест месеца, влизат Мария Велкова, Веселина Канатова – Бучкова, Ива Петрова и инж. Пламен Дилков и Антон Симеонов.

Мария Велкова е Магистър по търговия с енергия и финанси от Cass Business School, Лондон. Работила е в PriceWaterhouseCoopers, София, EMIS Energy Ltd., Low Carbon Ltd., Лондон, където е отговаряла за идентифицирането и изпълнението на нови сделки в областта на ВЕИ. Била е вицепрезидент сливания и придобивания в Enery GmbH, Виена. Владее английски, немски и испански език.

Веселина Канатова – Бучкова вече е работила в БЕХ, но последно е била съдружник в "ЗБи Адвайзъри" ООД – дружество, специализирано в управленско консултиране в енергетиката. Тя е магистър по право от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специализирала във Виенския университет, в Института за европейски науки, Австрия, в Ассер институт, Холандия. Доцент по административно право и административен процес в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград и в Института за държавата и правото при БАН. Член на Пловдивската адвокатска колегия. Владее английски език, ползва немски език.

Ива Петрова също е била служител на енергийния холдинг. Тя е магистър по стопанско управление от СУ "Климент Охридски". Завършила и University of Birmingham, Великобритания. Притежава редица специализации в Япония, Белгия, Великобритания. Дългогодишен служител на Министерството на икономиката и енергетиката, където е отговаряла за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други. Владее английски език, ползва италиански език.

Пламен Дилков е познато лице в енергийните среди като дългогодишен изпълнителен директор на "Петролвилла", която експлоатира и двете руслови електроцентрали по река Искър, Той е инженер по гражданско строителство от Университета на науките в Тренто – Мезиано (Трентино). Съпредседател и член е на УС на Съюза на производителите на екологична енергия, Член на Борда на директорите на CEDEC – European Federation of Local Energy Companies, заместник-председател на Конфиндустрия България, член на Управителния съвет на Асоциация Хидроенергия и на Алианс за енергийна ефективност. Говори италиански и руски език, ползва английски език.

Антон Симеонов има над 10-годишен опит в областта на енергетиката. Бакалавър и магистър по икономика. Има значителен опит в областта на финансовия одит, както и обучения и завършени курсове в областта на инвестиционното банкиране. Преминал е една от най-престижните програми на Държавния департамент на САЩ - IVLP - с насока енергийна сигурност и външна политика. Владее английски и руски език.

Предстои да се реши кой от тях ще е изпълнителен директор и кой председател на борда.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес