Бордът на директорите на “Пирогов“ е сменен и раздут

Здравният министър смени двама от членовете на борда на директорите на “Пирогов“ и занапред той ще се състои от петима, а не от трима души.

Освободени са д-р Чавдар Маринов, който вече не работи в здравното министерство и поради това не може да го представлява, и гръдният хирург проф. Данаил Петров, който също бе представител на държавата в борда. От здравното министерство уточняват, че техните правомощия са прекратени без да са освободени от отговорност.

Броят на членовете на Съвета на директорите на лечебното заведение се увеличава от 3 на 5 души и се определя нов петчленен състав. В него като нови членове влизат Звездица Евгениева Велизарова, Стефан Александров Белчев, проф. д-р Петър Димитров Николаков и Гергана Илиева Кирова.

Звездица Велизарова има магистърска степен по “Финанси”. От 2006 г. е държавен вътрешен одитор в дирекция "Вътрешен одит“ на Министерство на финансите. Стефан Белчев е директор на дирекция "Вътрешен одит“ в Министерство на финансите от 2006 г. Притежава специалности по “Финанси” и “Икономика и управление на промишлеността”. Сертифициран е за вътрешен одитор в публичния сектор. Има специализации по финансово управление на Структурните фондове.

Гергана Кирова е представител на Министерство на здравеопазването. Завършила е специалност “Право”, има и второ висше образование по икономика.

Проф. д-р Петър Николаков има специалности по здравен мениджмънт и социална медицина. Бил е директор на лечебни заведения. Старши научен сътрудник първа степен.

Споделяне

Още по темата

Още от България