Борисов се закани да сложи край на всички ненужни удостоверения

Обмислят се санкции за общините, които продължат да искат хартиени документи, виртуални ПОС-терминали ще свалят таксите

Борисов се закани да сложи край на всички ненужни удостоверения

Премиерът Бойко Борисов се закани да сложи край на ненужно исканите от държавната и общинската администрация документи и удостоверения от граждани и фирми и даде седмица на министрите си да му представят следващата сряда на правителственото заседание листчета с излишните такси и документи, да да бъдат премахнати всички те. Това става ясно от публикуваната стенограма от срещата на Министерския съвет в сряда, когато кабинетът реши от септември да отпаднат 12 хартиени удостоверения.

Взетото сега решение се отнася за удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, документ за вписванията по партида на юридически и физически лица в Имотния регистър, удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, документ за липса или наличие на публични дългове. От септември трябва да се сложи край и на хартиените удостоверения за семейно положение, за сключен брак, за съпруг/а и за деца, за размера и вида на пенсията, както и за доход от пенсия и добавки. Не би трябвало да се иска и удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Вече вместо гражданите и фирмите да дават на хартия тази информация, държавната и общинската  администрация сама трябва да си я набавя по автоматичен или полуавтоматичен път чрез електронното свързване на регистрите на отделните държавни и общински институции.

За логиката като имаш лична карта да ти искат акт за раждане

При обсъждането на това решение Борисов се разгорещява за безсмислено исканите от чиновниците листчета, за които хората трябва да обикалят от опашка на опашка.

"Самите ние, като администрации, не знаем на базата на какво сме сложили такси или искаме даден документ, или ето така, по инерция – дай свидетелство за съдимост. За какво ти трябва, примерно, трябва ли ти? Или администрацията на МВР, например, иска лична карта и акт за раждане. А личната карта се издава на базата на акта за раждане... Защо като имаш лична карта да ти искат и акт за раждане, да се разкарваш да събираш документи? Къде е логиката на тези, които го искат от теб? Разбирате ли абсурдността? Но хората безропотно, защото няма какво да правят, вървят от гише на гише", възмущава се министър-председателят

"Слушайте ме внимателно. Заместник-министрите да си запишат, за да ме предадат дословно на титулярите. Тази тема ние, като политически партии, сме я поели като ангажимент пред нашите избиратели. Ние самите сме убедени, че това е изключително важно за всеки един човек, за бизнеса. Самите ние си даваме сметка, че това е реална реформа и тя затова не се е случвала, защото трябва да се преодолява огромна съпротива на чиновници, администрация, включително и корупционни схеми по маса звена – нещо, с което ние сме свикнали като народ, но ние трябва това да го поправим. Роптаем, ядосваме се, нервираме се и то не се случва", продължава премиерът.

Борисов: Този път ще се случи!

Той нарежда за следващата сряда всяко министерство да представи списък с документите, които трябва да отпаднат.  "На всеки ще дам думата по листчетата да кажете – имахме толкова такси, тази е нужна, тази е нужна, толкова документи, това е нужно, това не е нужно, за това и това вече сме издали наредба или сме променили наредба, или предлагаме в тази промяна на закона това да отпадне. Ясен ли бях? Това не се ли направи, нищо не сме направили. И въобще не искам да си мисля, че някой ме е приел несериозно", заявява Бойко Борисов. Той се възмущава, че тези облекчения са записани в закон още през 2000 г., но 17 години никой не ги прилага.

Вицепремиерът Томислав Дончев обяснява по време на дискусията, че се надява през септември правителството да е в състояние да принуди всички администрации да ползват информацията от публичните регистри по служебен път, вместо да искат въпросните 12 удостоверения.

Без държавна субсидия за общини, искащи хартиени документи

"Твърдо сме решени, ако има администрации, които не са готови да минат на справки по електронен път от въпросните регистри, да продължат да искат хартия, да предложим, ако е необходимо, законови промени, които да дават възможност те могат да бъдат наказвани, включително и чрез непревеждане на субсидии от страна на държавата. Тук доза радикализъм е необходима", посочва Томислав Дончев.

Председателят на Държавната агенция "Електронно управление“ Росен Желязков пък посочва, че до края на 2018 г. трябва да са свързани по електронен път абсолютно всички административни бази данни, когато "ще дойде голямата промяна" и автоматичният обмен на данни ще е факт. Той допълва, че с Министерството на финансите и БНБ ще се създаде необходимата инфраструктура за разплащане с виртуални ПОС-терминали. Това ще намали до значителна степен размера на държавните такси с оглед на комисионните, които се събират в момента, посочва Желязков.

"Това е фундаментът на административната реформа, това ще доведе до облекчаване на процедурите, поевтиняване, по-лесен достъп, по-голяма скорост и т.н.", коментира слез заседанието на Министерския съвет Томислав Дончев пред журналисти.

Фирмените финансови отчети ще се подават вече само на едно място

До края на годината ще бъде премахнато изискването за предоставянето на годишните финансови отчети от страна на фирмите в 3 институции – Статистическия институт, Национална агенция по приходите и Търговския регистър, обеща още Росен Желязков пред медиите.

"Ще бъде създадена единна входна точка, което ще доведе до трикратно облекчение на бизнеса в тази посока. Тези услуги участват във формирането на други режими“, обясни той.

"Борбата с излишния бюрократичен товар и тежест се води на няколко фронта, ако използваме армейска терминология. На първо място търсим и идентифицираме звената и администрации, където административното обслужване е излишно забавено, затормозено, отнема много време, пари, нерви. Опитваме се да оптимизираме процесите там – да бъдат по-кратки, по-достъпни, по-евтини. Но голямата битка всъщност е друга. Тя е свързана на първо място с електронизация на процесите и най-вече със служебни справки, които да се извършват от администрацията, а не да караме гражданина да събира документи от една администрация и да ги носи в друга“, заяви на свой ред вицепремиерът Томислав Дончев.

На заседанието си в сряда правителството реши още да предложи на парламента да ратифицира споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие, съгласно което финансовата институция ще съветва администрацията при въвеждането на споделените услуги, ще изготви анализ на текущото състояние на този вид услуги в България и ще проучи добрите практики в други държави. Въвеждането на споделени услуги ще доведе до понижаване на разходите, подобряване на ефективността на процесите и повишаване на качеството на услугите, посочват от правителствената пресслужба.

Анализът на банката  трябва да определи кои са приоритетните сфери, където е необходимо да бъдат въведени споделени услуги и как да бъде реализирана реформа.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?