БОРКОР иска специални служители да отговарят за почтеността в администрацията

БОРКОР иска специални служители да отговарят за почтеността в администрацията

Антикорупционното звено БОРКОР предлага да се създаде нов пост в държавната администрация - служител по почтеността. Препоръката е записана в секторните антикорупционни планове, които са разпратени до всички министерства и до Висшия съдебен съвет.

Предлаганият от БОРКОР нов вид служител ще проучва кандидатите за чиновници и ще съдейства за установяване на нарушения на вече назначените. Той ще работи по сигнали на граждани и със служители, които подават сигнали за нарушения. Служителят ще обучава чиновниците за задълженията при разкриване на корупция, конфликт на интереси и нарушение на етични принципи.

Според БОРКОР подходяща мярка е засилване на гражданския контрол върху дейността на администрацията. Това може да стане чрез изготвянето на примерни образци на жалби и сигнали до съответното антикорупционно звено.

"Сега в антикорупционните планове се залагат твърде общи и формални индикатори за оценка на изпълнението на съответната антикорупционна мярка. Критериите трябва да се конкретизират и реално да оценят напредъка", обясни директорът на БОРКОР Елеонора Николова, цитирана от вестник "Сега".

Според нея въвеждането на нови по-ясни критерии при изготвянето на антикорупционните планове във високорисковите сектори ще повиши прозрачността в работата на администрацията.

"По отношение на борбата с корупцията държавата не е отишла много наред. Усилията трябва да се структурират", допълни Николова пред БНР.

БОРКОР предлага още въвеждане на мерки за превенция на корупцията като въвеждане на мобилност и ротация на служителите в особено чувствителни към корупционен натиск сфери. Звеното настоява за изграждане на система от мерки за защита на служителите, които подават сигнали за нередности, въвеждане на стрес тестове за корупция с участието на граждани.

Споделяне

Още по темата

Още от България