Борсата манипулирана, водещи посредници са наказани

Борсата манипулирана, водещи посредници са наказани

Комисията за финансов надзор (КФН) състави актове на няколко от водещите инвестиционни посредници заради това, че са взимали необосновано високи поръчки за акции от първичното публично предлагане на "Трейс груп холд" или за неравностойно третиране на клиенти, като така са застрашили интересите на добросъвестните си клиенти и са застрашили борсовия пазар. Съобщението за наложените административни наказания и задължителни предписания бе разпространено в четвъртък.

„Рекордният” интерес към „Трейс груп” доведе до кухи поръчки, които надминаха 32 млрд. лв., а презаписването беше близо 1500 пъти, поясни в. "Дневник".

"Трейс груп" е пътно-строителна компания, главен изпълнител на магистралната отсечка Оризово - Стара Загора, открита неотдавна от премиера Сергей Станишев. Поръчката за изпълнението ѝ бе дадена по време на правителството на НДСВ и се счита за близка до кръгове от царската партия. По неофициална информация "Трейс груп" може да участва в изграждането на магистрала "Тракия". 

Проверките на КФН са били доколко са спазени изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането им, включително на дейността, свързана с първично публично предлагане на ценни книжа.

На посредниците са съставени общо 15 акта. От КФН предупредиха, че ще предоставят публична информация за резултатите от последващи проверки.

На инвестиционния посредник "Карол" АД са съставени най-много актове – 10. Посредникът е застрашил интересите на клиентите и стабилността на капиталовия пазар, се казва в съобщението от КФН. "Карол" е приел от петима свои служители заявки за записване на акции от увеличението на капитала на "Трейс груп холд" на обща стойност 110,5 млн. лв., явно неотговарящи на реалните финансови възможности на служителите, установени от представените в хода на проверката трудови договори. С тези действия дружеството значително е намалилo шансовете на останалите си клиенти, подали поръчки според реалните си финансови възможности, да получат право да запишат желания брой акции от емисията, обясниха от КФН.  

На финансовата къща "Фина-С" АД са съставени 2 акта. Посредникът е третирал неравностойно клиентите си при приемане на заявки за записване на акции от първичното публично предлагане на акции от капитала на Корпоративната търговска банка и при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на "Трейс груп”. Инвестиционният посредник е изисквал различни суми от отделни свои клиенти като авансово плащане при подаване на заявки за участие в първично публично предлагане на акции на цитираните дружества и същевременно е приемал заявки за записване на акции от други свои клиенти, без да изисква авансово плащане или друго обезпечение.

На "Елана Трейдинг" АД са съставени два акта. Според съобщението и този посредник е третирал неравностойно клиентите си при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на "Трейс груп”, като е изисквал различна наличност на пари и ценни книжа като обезпечение от клиенти, разполагащи с портфейл от ценни книжа при инвестиционния посредник, и същевременно е приемал заявки за записване на акции от други свои клиенти, без да изисква обезпечение.

Според КФН инвестиционният посредник е застрашил стабилността на пазара на ценни книжа, приемайки от 49 лица заявки за записване на акции от увеличението на капитала на "Трейс груп” на обща стойност 1.083 млрд. лв., без да отчете риска от евентуална невъзможност на клиентите, подали заявки, да платят действително тази сума.

На "Елана” е отправено задължително предписание за предстоящото първично публично предлагане на "Енемона" АД да представи в КФН до 23 ноември точни и ясни критерии за оценка на клиентите си по бъдещи първични публични предлагания.

На дружество "Авал Ин" АД е съставен един акт. Посредникът не е уведомил зам.-председателя на КФН, отговарящ за инвестиционния пазар, за факта, че служебно лице от „Вътрешен контрол” в дружеството едновременно съвместява контролна дейност с дейност, която трябва да контролира.

Споделяне

Още от Бизнес