Борсова търговия на ток у нас вероятно след юни 2011 г.

Борсова търговия на ток у нас вероятно след юни 2011 г.

Борсова търговия на електроенергия в България би била възможна през втората половина на 2011 г. и то ако се изпълнят нужните нормативни, регулаторни и технически услови яза създаването ѝ, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков в петък по време парламентарния контрол.

По думите му създаването на такъв организиран пазар ще е оправдан и необходим процес само при условията на достатъчни количества, които се търгуват по свободни цени, и при конкуренция между доставчици и купувачи.

В момента се работи по финансиран от Норвегия проект за създаване на европейски модел на електроенергиен пазар и приложението му в България. Очаква се той да приключи през ноември и неговите резултати ще са основата за вземане на решение за най-подходящата форма за организиран пазар на енергия у нас, обясни Трайков.

Две са възможностите за борсова търговия у нас – да се създаде самостоятелна национална борса, която обаче се оспорва от експерти като ефективна, заради прекалено малките обеми енергия, които ще се продават и купуват на нея, или страната да се включи към някоя от вече опериращите борси в региона.

Наличието на електроенергийна борса като организирано място за търговия с електрическа енергия ще позволи необходимата прозрачност в ценообразуването, гъвкавост в договарянето, гарантирани плащания чрез кредитна институция, обявяване на референтна пазарна цена, максимално използване на междусистемните преносни капацитети и възможност за едновременно разпределяне на енергия и капацитет, коментира Трайков.

Той допълни, че вече е готов проект на нови правила за търговия с електрическа енергия, в който е включен и раздел за борсови търговия.

По отношение на техническото обезпечаване се работи по внедряване и разширяване на системата за администриране на пазара, като в началото на следващата година се планира тестване на модул "Обработване на оферти на организиран пазар", допълни министърът.

Той посочи, че се анализира необходимостта от промени в съществуващата нормативна и регулаторна рамка, които да обезпечат по-голям процент от търгуваните количества електрическа енергия в страната да бъдат осъществявани чрез борсата. Според министъра при съществуващите условия най-голяма пречка за създаването на борса би могла да се окаже липсата на достатъчна ликвидност.

Сред организационните задачи, от които зависи създаването на борсата, е преструктурирането на електроенергийния системен оператор в съответствие с третия либерализационен пакет. На второ място е създаването на структура за управление на борсата., каза още Трайков.

Споделяне

Още от Бизнес