Борсовите играчи се ориентират към енергетиката

Борсовите играчи се ориентират към енергетиката

Борсовите инвеститори, които в последно време бяха сериозно повлияни от  ипотечната криза в САЩ, все повече се ориентират към енергетиката, където растящите цени на суровините като петрол, природен газ и съответно електроенергия носят по-голяма доходност. Това сочи анализ на "БенчМарк", разпространен в сряда. Според изследванията на инвестиционния посредник акциите на енергийните компании реагират далеч по-слабо при вълнения в икономиката, удрящи фондовия пазар.

В проучването се посочва, че в периода на несигурност на фондовите пазари в края на 1990-те години енергийният сектор измерен чрез индексите S&P – енергиен (S&P energy sector) и Доу Джоунс - европейски енергийни акции (Dow Jones eurostoxx energy), регистрираха средномесечни загуби в рамките на 0.25% срещу 0.5% на Доу Джоунс Индустриален (Dow Jones Industrial Average) и 1.0% на немския ДАКС (DAX).

При предизвиканата от ипотечната криза в САЩ и в някои страни от Западна Европа дестабилизация на финансовите пазари инвеститорите са предпочели акциите на енергийните компании поради високите цени на енергоносителите и гарантираните приходи. В резултат на това книжата от сектора на енергетиката са се повишили средно между 7 и 8 на сто, коментират от "БенчМарк", които чакат одобрението на Комисията за финансов надзор за пускането на високорисков фонд за инвестиции в енергийни предприятия в глобален мащаб.

"За последните десет години най-големите предприятия в енергетиката са предпочитани от инвеститорите поради дефицита на енергия, което определя повишение на цените в бъдеще и гарантираната консумация. Това определя енергетиката като топ сектор в световната икономика в обозримото бъдеще", пише в анализа на компанията.

Рекордните цени на петрола дават възможност на компаниите от отрасъла да изкарат извънредни печалби, което рефлектира върху цените на акциите им. Освен това в преследване на пазарен дял те се стремят към обединения.

OMV не крие апетита си да погълне унгарския петролен гигант МОЛ. На масата за преговори е поставена и рафинерията в Ниш, последната голяма изцяло държавна рафинерия на Балканите. Интерес проявява „Газпром Нефт”, както и големи компании от Западна Европа. До края на годината се очаква Румъния да продаде част от „Трансгаз”, а в България "Булгаргаз" обяви намерението си да излезе на борсата. Така четири от петте компании, които участват в  изграждането на газопровода „Набуко”, се намират в положение на планирани или налагащи се трансформации.

"Разпределението на енергийните ресурси все по-често се основава на икономическата мощ на отделните компании в сектора, които се конкурират помежду си. Често зад големите енергийни гиганти прозират и държавни интереси. Доказателство са политическите кризи в богатите на ресурси региони, като Близкия изток и Каспийския басейн; търканията между Европейския съюз и Русия за газовите доставки и разпределението на собствеността върху производителните мощности и разпределителните мощности; споровете върху правото да се изследват и да се откриват ресурси под топящите се ледове на северния полюс", коментират анализаторите на "БенчМарк".

Като илюстрация на растящата доходност от вложения в енергетиката инвестиционният посредник дава за пример тримата мажоритарни собственици на електроразпределителните дружества в България – CEZ, EVN и Е.ОN, чиито акции за последните три години се повишили средно със 150 процента. Същите компании се конкурират да придобият дял от българската АЕЦ „Белене” и румънската АЕЦ „Черна вода”, се посочва в анализа.

Либерализацията на електропреносната мрежа в Турция и продажбата на енергийни мощности в Русия осигурява достъп на гиганти от отрасъла до пазари с потенциал за развитие.

От началото на 1997 г. борсовите индекси, които отчитат цените на акциите на енергийните дружества надхвърлят доходността на топ компаниите от икономиките на САЩ и Европа, обобщава проучването. Инвестиция в енергийния сектор в Европа или САЩ през 1997 г. би се удвоила и дори утроила за тези десетина години. Това е резултат осезаемо по-висок от инвестиция в най-добрите компании от всички останали сектори съответно в САЩ и в Германия, измерена чрез водещите борсови индекси за тези страни, коментират от "БенчМарк". От там обаче обръщат внимание, че изнесените от тях данни не са препоръка за покупко-продажба на ценни книжа и инвеститорите трябва да се запознаят с всички рискове преди вземането на решение за влагане на средствата си.

Споделяне

Още от Бизнес