Браншовата камара е готова да преквалифицира миньорите в строители

КСБ ще прави тренировъчно-учебни бази за подготовка на кадри

Браншовата камара е готова да преквалифицира миньорите в строители

Камарата на строителите в България (КСБ) съобщи, че е готова да преквалифицира миньорите в строители с оглед на факта, че може да излязат на пазара на труда, заради Зелената сделка на Европейския съюз.

Камарата на строителите е разработила програма за осигуряване на кадри за бранша, където се усеща недостиг на квалифицирана работна сила.

Концепция на КСБ стъпва на три стълба - изграждане на тренировъчно-учебни бази за квалификация и преквалификация, създаване на междуинституционално звено за стратегическо планиране и разработване на модел за активно работодателско участие.

Тя е изпратена до министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на икономиката, както и до двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа".

Планът на КСБ е първоначално в три отделни области да се изградят тренировъчно-учебни центрове за теоретично и практическо обучение с прилежащо общежитие. Така бъдещите строители ще се обучават в условия, близки до реалните.

Работата с тях ще е в две направления. Едното е за придобиване на степен на професионална квалификация по строителни специалности съгласно Закона за професионалното образование и обучение. В другото направление ще има профилирани курсове, както за повишаване на знания и умения за ключови в строителството специалисти, така и по актуални за бранша теми.

Преквалификацията е насочена освен към безработни и миньори от въгледобивната промишленост, така и към ученици от строителните гимназии за повишаване на практическата им подготовка.

Отделно, на вече заетите в сектор "Строителство" ще се предлага повишаване на квалификацията.

Камарата предлага още създаването на специализирано междуинституционално звено с работно име "Секторен съвет за базирано на компетенции обучение". Основни участници в него ще са водещи специалисти, представители на просветното и социалното министерство и на работодателските организации.

Съветът ще прави програми и модули за обучение, ще изгради система за качество, гарантиращо високо ниво на професионална подготовка, ще се занимава с инициативи за непрекъснато актуализиране на знанията и уменията на педагогическия персонал в средното, висшето и продължаващото образование и обучение, както и с изработване на модел за повишаване имиджа на строителната професия.

Моделът за активно работодателско участие пък ще бъде развит върху нуждата от по-голяма ангажираност в обучителния процес най-вече чрез предоставяне на възможност, среда и наставническа подкрепа за усвояване на умения в реална работна среда.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?