Бременните и майките с право на избор за нощен труд

Отпада категоричната забрана бременни жени и майки с деца до 3 години да не полагат нощен труд, решиха депутатите, които приемат на второ четене промените в Кодекса на труда. Въпреки искането на левицата забраната да остане в закона, от мнозинството обясниха, че става въпрос за европейска практика и бременните или майките с деца трябва да имат право сами да решават дали да работят нощем.

В кодекса бе записано още, че с писмено съгласие бременните и майките с деца до 3 години ще могат да полагат извънреден труд и да бъдат командировани.

Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна служителка за медицински прегледи, реши още парламентът. Бременните жени ще бъдат освобождавани от задълженията им само ако медицинските им прегледи са в работно време.

За първи път с промените се въвежда неплатен отпуск за родители за отглеждане на дете до осемгодишна възраст, който ще се признава за трудов стаж. Размерът на този отпуск е до 12 месеца, като всеки от двамата родители може да ползва половината от него. До 31 декември 2006 г. отпускът, със съгласието на единия родител, ще може да се ползва изцяло от другия родител. Когато родител отглежда сам детето си, ще може да ползва пълния размер на отпуска от 12 месеца.

Промените в Кодекса на труда влизат в сила от 1 август 2004 г.

Депутатите приеха още за положен извънреден труд да се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер. За извънреден труд в двата дни от седмичната почивка, работникът или служителят ще имат право освен на увеличено заплащане, и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малко от 24 часа.

Когато работодателят има намерение да предприеме масово уволнение, той е длъжен да започне консултации с представители на работниците и служителите не по-късно от 45 дни преди датата за прекратяване на договорите, прие още парламентът.

Депутатите решиха още при временни финансови затруднения, работодателите да са длъжни да заплащат 60% от заплатите на работниците си, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на заплатата остава изискуема и се изплаща със законната лихва за времето, през което е забавена.

Споделяне

Още от България