Брускети “Марети“ глобени за заблуда, че са италиански

Глоба от 231 300 лв. за шуменската фирма “Итал Фууд Индъстри“, произвеждаща брускетите “Марети“, наложи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Наказанието е заради това, че компанията подвеждала с рекламите и опаковките си, че става въпрос за италиански проект, съобщиха от антимонополния орган в четвъртък. Санкцията представлява процент от оборота на дружеството.

КЗК се е самосезирала заради излъчваните рекламните клипове на продукта в българския телевизионен ефир. Производството установило, че те са заблуждаващи, което е форма на нелоялна конкуренция, забранена поради негативния ефект, който оказва или може да окаже както върху отношенията между конкурентите, така и върху икономическото поведение на потребителите.

Комисията счита, че добросъвестното поведение е изисквало производителят ясно да посочи българския произход на продукта. След анализ на всички установени форми и елементи на рекламните клипове на брускети “Марети” КЗК приема, че цялостното впечатление, което създават рекламните послания, насочва към идеята, че се касае за вносен продукт – италиански.

Рекламните клипове са базирани изцяло като сюжет и замисъл върху елементи от италианската култура, език и самобитност. Същото впечатление създават и надписите на основните съставки на различните видове брускети.

Комисията приема поведението на ответното дружество за нарушение на добросъвестната търговска практика, в резултат на което са пренебрегнати основни принципи на конкуренцията и пазара. За подобни нарушения наказанията следва да имат както санкционен характер, така и превантивна функция.

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание периода на нарушение от над 2 години, неограничения кръг лица, до които е достигнала процесната реклама, както и икономическото състояние на ответното дружество.

Споделяне

Още от България