Брутният външен дълг в края на ноември 2002 г. е 10,553 милиарда долара или 68.1% от БВП

Брутният външен дълг в края на ноември 2002 г. е около 10,553 милиарда долара или 68.1% от БВП и намалява с 65.6 милиона долара в сравнение с края на 2001 г., показват данните на БНБ.

Дългосрочните задължения на страната са около 9,161 милиарда долара, а краткосрочните - над 1,391 милиард долара. Публичният дълг в края на ноември 2002 г. е около 8,232 милиарда долара или 53.1% от БВП и намалява с 397.4 милиона долара спрямо края на 2001 г.

Към 30.11.2002 г. правителственият дълг е около 7,861 милиарда долара, което е със 150.2 милиона долара по-малко спрямо края на декември 2001 г.

В края на ноември 2002 г. външните задължения на частния сектор са 2,321 милиарда долара и се увеличават с 331.8 милиона долара спрямо края на 2001 г. Дългът на частните търговски банки е 329.3 милиона долара, което е с 23,3 милиона долара повече спрямо края на 2001 г.

В края на ноември 2002 г. дългът на частните нефинансови предприятия е 1,992 милиард долара, което е с 308.6 милиона долара повече спрямо края на 2001 г.

През януари - ноември 2002 г. плащанията по обслужването на брутния външен дълг са 1,718 милиард долара, от които около 1,398 милиард долара главници и 320 милиона долара лихви. Плащанията по обслужването на дълга на публичния сектор са за близо 1,370 милиарда долара, от които 1,082 милиард долара главници и 287.9 милиона долара лихви.

По обслужването на дълга на частния сектор са платени 347.9 милиона долара, от които 315.7 милиона долара главници и 32.2 милиона долара лихви. Плащанията по дълга на частните търговски банки са 132.8 милиона долара. Частните предприятия от нефинансовия сектор през януари - ноември 2002 г. са изплатили 215.1 милиона долара.

През януари - ноември 2002 г. са получени нови кредити и депозити за 1,097 милиард долара. От тях публичният сектор е получил 547.6 милиона долара, а частният сектор - 549.9 милиона долара. Частните търговски банки са получили кредити и депозити за 144.7 милиона долара. Кредитите за частните предприятия от нефинансовия сектор са 405.2 милиона долара, при 302.1 млн.щ.д. за съответния период на 2001 г.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?