Брюксел акредитира четири агенции по ФАР

Изпълнителните агенции по програма ФАР към министерствата на икономиката и енергетиката, на финансите, на труда и социалната политика и на регионалното развитие и благоустройството са получили официално от Европейската комисия акредитация за управление и изпълнение на програма ФАР в условията на Разширена децентрализирана система.

Получаването на акредитация отменя предварителното одобрение от Представителството на Европейската комисия в България при подбора на проекти, провеждането на търгове и сключването на договори в рамките на програма ФАР.

С получаването на окончателната акредитация от ЕК приключва процесът по въвеждането на Разширената децентрализация, информираха в четвъртък от икономическото министерство. Това означава, че са въведени принципите за добро финансово управление и контрол, за да се осигури механизъм, гарантиращ най-ефективното разходване на публичните средства за развитие, в съответствие с правилата на Европейската комисия.

Управлението и изпълнението на програма ФАР в условията на Разширена децентрализирана система включва разработване и прилагане на подробни одитни пътеки, вътрешни правила и процедури за работа на Изпълнителните агенции, които вече са одобрени от Европейската комисия.

Споделяне

Още от Бизнес