Брюксел е започнал наказателна процедура и заради липсващите депа

Сметището в Долни Богров отдавна трябваше да е закрито, но това все още не се е случило

Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу страната ни за непостроените регионални депа за отпадъци, които трябваше да са факт до лятото на 2009 г. Това е най-ранната фаза на процедурата, в която е поискано да представим какво сме свършили по изпълнението на този ангажимент, съобщи министърът на екологията Искра Михайлова след заседанието на правителството в отговор на въпрос.

 

Съгласно договора за присъединяването ни към ЕС България трябваше да е изградила 56 регионални депа и да е закрила 191 сметища до средата на 2009 г. Тъй като това не се случи правителството на ГЕРБ успя да издейства отсрочка в изпълнението на поетия ангажимент до края на 2013 г.

 

Сега Брюксел иска информация какво сме направили по изпълнението на поетия ангажимент, който е очевидно, че няма как да бъде спазен.

 

От 23 регионални депа, които трябваше да бъдат построени през изминалите четири години, до момента са пуснати в експлоатация само две. Едното е регионалното депо в Ботевград, което обслужва още общините Правец и Етрополе. Другото е в София, което е част от интергрираната система за преработка на отпадъците, посочи министър Михайлова.

 

По думите ѝ причина за забавянето са и недоволството на местните хора, които са против изграждането на депа на определените площадки. Екип на министерството е направил проверка на всички поцедури за избор на площадките и нарушения не са открити, каза министър Михайлова. Тъй като притесненията на местното население са, че изградените депа ще замърсят след това подпочвените води ще бъдат направени допълнителни хидроложки проучвания, каза министър Михайлова.

 

Това ще забави процеса по изграждането на регионалните депа, през следващия програмен период европейски средства за това не се предвиждат. Пари ще се дават само за инсталации, които намаляват депонирания отпадък, посочи министър Михайлова.

 

Освен построяването на депата, страната ни не е изпълнила и ангажимента по затварянето на останалите 76 сметища, които не отговарят на европейските директиви. Причината за това е липсата на финансиране през изминалите четири години. За затварянето на сметищата са нужни около 180 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес