Брюксел и кабинетът одобриха покупката на енергийната борса от БФБ

Брюксел и кабинетът одобриха покупката на енергийната борса от БФБ

Правителството се съгласи Българската фондова борса (БФБ) да купи дружеството "Българска независима енергийна борса", което в момента е дъщерно на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет след редовното заседание на кабинета в сряда.

Одобрението идва, след като от Европейската комисия е поискано становище по казуса, тъй като промяната на собствеността се налага заради договорка с Брюксел, че борсата за ток ще се отдели от енергийния холдинг, за който бе преценено, че злоупотребява с господстващото си положение и са необходими мерки за намаляване на влиянието на БЕХ. Решено бе енергийното дружество да се прехвърли на Министерството на финансите и след отлагане на крайния срок за това на два пъти, последната отсрочка изтече на 31 юли 2017 г.

Малко преди това обаче стана ясно, че е решено БЕХ да продаде "Българската независима енергийна борса" (БНЕБ) на БФБ, вместо да прехвърля безвъзмездно акциите на финансовото ведомство. Това намерение бе консултирано с Еврокосимията и тя се е съгласила да удължи до края на октомври 2017 г. срокът за прехвърлянето на акциите. Освен това от Брюксел са изразили становище, че фондовата борса е по-подходящ вариант за собственик на борсата за так.

Продажбата на БНЕБ ще се извърши чрез пряко договаряне при начална цена на активите, определена от лицензиран оценител. Такава в момента се извършва и когато има какво да се обяви по случая БФБ ще стори това публично, каквито са правилата ѝ, коментираха от фондовата борса.

Предложената сделка не представлява приватизация по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, тъй като потенциалният купувач е дружество с над 50 на сто държавно участие. Правата на държавата в БФБ се упражняват от министъра на финансите.

Още когато стана ясно, че се планира такава сделка, изпълнителният директор на БФБ Васил Големански коментира, че "сериозния си опит и задълбочени познания ще допринесем за развитието на енергийния борсов пазар", търговията с ток ще стане по-прозрачна и ще ускори процеса по нейната пълна либерализация.

Енергийната борса заработи в началото на 2016 г. като на нейната платформа за търговия в момента се продават количества електроенергия за доставка през следващия ден, както и може да се сключват по-дългосрочни договори за доставка на тока. От началото на 2018 г. ще започне търговията на обеми електроенергия в рамките на деня, а на следващ етап борсата трябва да започне да работи съвместно с румънската и постепенно да се интегрира в европейската търговия с ток.

По време на служебното правителство на Огнян Герджиков се проучваше възможността дял от борсата за ток да бъде обявен за приватизация или акции да се пуснат на фондовата борса, тъй като интерес за участие в дружеството бе проявил операторът на платформата за търговия с ток – скандинавската "Норд Пул". Тогава изричната цел на енергийния министър Николай Павлов е била БЕХ да бъде овъзмезден за активите на БНЕБ, а не просто да бъдат прехвърлени на Министерството на финансите. Предстои да се види колко ще получи енергийния холдинг за дъщерното си дружество, но свежият финансов ресурс ще дойде добре за БЕХ, който в последните години повиши значително задлъжнялостта си към банки до над 2 млрд. лв, заради предоставени на фирми от групата огромни кредити.

Не е изключено, след като БФБ придобие енергийната борса да се предприемат стъпки по вкарването на стратегически акционери, каквито може да са търговците на ток, които играят на свободния енергиен пазар.

Според финансовите резултати на БНЕБ, обявени в Търговския регистър, към 30 юни 2017 г. печалбата на борсата е 668 хил. лв. Дружеството има търговски вземания за 10.33 млн. лв. и парични средства в размер на 21 млн. лв. Заедно с акционерния капитал текущите му активи са за над 36 млн. лв., но също така компанията има и пасиви. Задълженията ѝ към доставчици са за 21 млн. лв., а към свързани лица – близо 12.7 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес