Брюксел иска 33 000 евро дневна глоба за България заради забавени закони

Европейската комисия поиска България да плаща общо над 33 000 евро на ден глоби за неприети закони в две области. Страната не е отразила в нормативните си актове европейските правила в областта на авторското право и тези за развитие на морските територии. От Европейската комисия съобщиха в четвъртък, че са поискали Съдът от ЕС да определи глобите за двете нарушения.

Конкретният размер на глобата се фиксира от Съда на ЕС, но не може да превишава поисканите от ЕК суми. Санкциите се плащат от деня на решението или друга дата, определена от съд, до деня, в който страната се съобрази с европейските правила. Плащането на санкцията става или чрез удържане от парите по европрограми, или чрез директни преводи от националния бюджет.

Поисканата от Брюксел глоба за нарушение на правилата за авторското право е 19 121 евро на ден. Тя е заради непълното отразяване в местното законодателство на директивата за защита на авторското право.

Освен за България ЕК иска глоби и за Люксембург, Румъния и Испания.

Директивата, която България нарушава, въвежда общи правила и стандарти за финансов мениджмънт и прозрачност за организациите за колективно управление на авторски права. Те събират такси за използване на продукти, обект на авторското право, и след това разпределят постъпленията сред авторите. Европейските правила, които трябва да подобрят управлението на въпросните организации, са факт от февруари 2014 г. Националното законодателство трябвало да бъде съобразено с нея до 10 април 2016 г., но до момента ЕК няма информация това да е направено.

Брюксел иска от съда да наложи и глоба от 14 089 евро на ден на България за неспазване на директивата за развитие на морските територии. Подобни искове има и срещу Финландия и Гърция. Тази директива от 2014 г. е трябвало да бъде отразена в българското законодателство до 18 септември 2016 г. България обаче не е уведомила комисията за това дали е приела правилата. Целта на директивата е човешките дейности в морските територии като корабоплаване, рибарство, производство на енергия и други да се планират съвместно от страните. Така трябва да се осигури по-ефективно, отговорно и сигурно използване на морските ресурси, припомнят от ЕК.

Още от Европа