Брюксел иска да регулира събирането на авторските права в интернет

Брюксел иска да регулира събирането на авторските права в интернет

ЕС смята да наложи нови правила за организациите, които са отговорни за събирането на авторските възнаграждения на артистите.

Европейският комисар за вътрешния пазар Мишел Барние обяви в сряда пакет от нови закони, които трябва да осигурят на артистите по-голям контрол върху парите им и да осигури възможност по-лесно да се продава музика в интернет.

Той каза на няколко пъти, че не обвинява и не сочи с пръст никого. Той посочи обаче, че 250-те дружества за колективно управление на авторски права се нуждаят от модернизация.

Според Барние много от тях отказват да дават информация на артистите колко средства са събрали, задържат плащанията повече от година, не дават възможност на музикантите да участват в управлението на средствата, не уважават артистите като цяло и отказват да издават мултинационални лицензи.

"Ние искаме тези агенции да бъдат правилно управлявани, да се ползват с доверие, да предложат подходящи гаранции на автори, които имат право да получават парите си навреме", каза Барние, цитиран от EUobserver.

Новото законодателство ще осигури участието на артистите във вземането на управленски решения и възможност да избират коя агенция да ги представлява в различните страни. Ще се улесни и лицензирането на повече от една територия.

От пресслужбата на Европейската комисия съобщиха, че промените се налагат от това, че някои дружества за колективно управление на авторски права трудно се адаптират към изискванията на управлението на правата в интернет. В последно време се е стигнало и до случаи, при които лицензионните възнаграждения са били изгубени заради лоши инвестиционни политики

"Нуждаем се от единен европейски цифров пазар в услуга на творците, потребителите и доставчиците на услуги. Едни по-ефективни дружества за колективно управление на авторски права ще улеснят доставчиците при разработването на нови трансгранични услуги – нещо, което обслужва европейските потребители и културното многообразие. В по-общ план всички дружества за колективно управление на авторски права следва да гарантират, че творците по-бързо получават възнаграждение за своята работа и трябва да работят при пълна прозрачност. Това е от първостепенно значение за запазване на инвестициите в творчеството и иновациите, които от своя страна ще доведат до допълнителен растеж и повишаване на конкурентоспособността", посочи Барние.

Предвидени са и нови изисквания за подобрено управление на репертоара, по-бързо заплащане на членовете, яснота при приходите от експлоатацията на права, годишен доклад за прозрачността и допълнителна информация, предоставяна пряко на носителите на права и бизнес партньорите.

В ЕС има повече от 250 дружества за колективно управление на авторски права, които управляват приходи от около 6 млрд. евро годишно. Използването на правата в музикалния сектор осигурява около 80 % от общите приходи, събирани от дружествата за колективно управление на авторски права.

Споделяне

Още от Европа