Брюксел облекчи държавните помощи за летища и пристанища

Без предварителен евроконтрол за публични инвестиции във водни, релсови и второкласни пътища

Пристанище Русе

Регионални летища, пристанища, релсови, водни и второкласни пътища ще могат да получават държавни помощи при облекчен режим и без изричното първоначално одобрение на  Брюксел, реши Европейската комисия. Тя одобри в сряда нови правила за държавна помощ, които трябва да улеснят публичните инвестиции, насочени към създаване на работни места и растеж, като в същото време се запази конкуренцията.

"Одобрените днес промени ще спестят на държавите членки време и трудности при инвестиции в пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони на ЕС, като същевременно ще запазят конкуренцията. Те също позволяват на Комисията да насочи вниманието си към мерките за държавна помощ, които оказват най-голямо въздействие върху конкуренцията на единния пазар, и да действа "мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните“ в полза на всички европейски граждани“, коментира еврокомисарят Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията.

Така вече държавите вече няма да искат разрешение от Брюксел за публични инвестиции в регионални летища, обслужващи до 3 милиона пътници годишно. Това ще помогне за развитието на над 420 летища в ЕС, през които минават близо 13 % от въздушното движение.

Регламентът също така позволява на публичните органи да покриват оперативните разходи на малките летища, обслужващи до 200 000 пътници годишно. Броят на тези малки летища е равен на броя на почти половината от всички летища в ЕС, но дялът им от въздушното движение е само 0.75 %. Тези малки летища могат да допринесат значително за свързаността на съответния регион и е малко вероятно да нарушат конкуренцията на единния пазар на ЕС, аргументират се от Еврокомисията.

Разрешават се и публични инвестиции  без съгласуване до 150 милиона евро в морски пристанища и до 50 милиона евро във вътрешни пристанища за драгирането им и осигуряване на достъпността на водните пътища.

Вече ЕК ще разглежда само по–значителните случаи на държавни помощи, свързани с по-висок размер на помощ за културни проекти (и само ако тези мерки действително представляват държавна помощ, което в повечето случаи не е така) и за многофункционални спортни игрища, допълват от пресслужбата на ЕК.

Решението потвърждава, че публичните инвестиции в пътища, вътрешни водни пътища, железопътни и водоразпределителни мрежи обикновено могат да се извършват без предварителен контрол от страна на Еврокомисията.

Улесняват се и правилата, по които публичните власти ще могат по-лесно да компенсират предприятията за допълнителните разходи, които поемат, когато извършват дейност в най-отдалечените региони на ЕС.

Инициативите допринасят за стимулиране на инвестициите чрез намаляване на административната тежест за публичните органи и предприятията, като същевременно повишават правната сигурност за получателите на помощи и техните конкуренти. Те също така дават възможност на държавите членки да поемат отговорност за своя избор на политики относно местните мерки за държавна помощ, а на Комисията — да съсредоточи ресурсите си върху разследването на мерки за държавна помощ, които е вероятно да окажат най-голямо въздействие върху конкуренцията на единния пазар.

Актуализираният регламент представлява още един основополагащ елемент от последователната работа на Комисията "Юнкер“, насочена към осигуряване на възможно най-ефективното и ефикасно прилагане на правилата на ЕС за държавна помощ, допълва се в съобщението.

Споделяне

Още от Европа

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?