Брюксел одобри компенсации за животновъди и производители на картофи

Брюксел одобри компенсации за животновъди и производители на картофи

Две схеми за компенсации на фермерите, извършили профилактика на отглежданите от тях животни и картофи, одобри Европейската комисия, съобщиха от Министерството на земеделието и храните в понеделник. Не се посочва размер на предвидените средства за покриване на разходите за ваксинация и изследване на животните и за пръскане срещу вредителите по картофите.

За животновъдите схемата ще се прилага до 30 юни 2014 г. и помощта ще покрива до 40% от стойността на средствата за маркиране на добитъка и до 100% от разходите за манипулациите свързани с идентифициране на животните, разходите за ваксинация и за лечение, както и за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията.

За производителите на картофи подпомагането ще действа през 2013 и 2014 г., но предстои да се утвърди от управата на Държавен фонд “Земеделие”.

От фонда пък съобщиха, че до 5 юли в областните му дирекции ще се приемат заявки за подпомагане на земеделци, които искат да модернизират стопанствата си по Програмата за развитие на селските райони.

По 2 млн. евро са разпределени за фермерите с одобрени проекти за създаване на стопанства на млади фермери” и за подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране. С 12 млн. евро ще разполагат кандидатите, които планират инвестиции за привеждане на млечни и животновъдни стопанства в съответствие с евроизискванията. Бюджетът за производителите на плодове и зеленчуци е 10 млн. евро, а за други селски стопани и браншови организации - 17 млн. евро. Сега не се предвижда прием на проекти на производители или техни организации за отглеждането, съхранението и продажбата на зърнено-житни и маслодайни култури. Изключение са само проектите, изцяло насочени към сектор “Животновъдство”, които целят задоволяване на собствените нужди на стопанството.

Споделяне
Още от Бизнес