Брюксел одобри компенсации за животновъди и производители на картофи

Брюксел одобри компенсации за животновъди и производители на картофи

Две схеми за компенсации на фермерите, извършили профилактика на отглежданите от тях животни и картофи, одобри Европейската комисия, съобщиха от Министерството на земеделието и храните в понеделник. Не се посочва размер на предвидените средства за покриване на разходите за ваксинация и изследване на животните и за пръскане срещу вредителите по картофите.

За животновъдите схемата ще се прилага до 30 юни 2014 г. и помощта ще покрива до 40% от стойността на средствата за маркиране на добитъка и до 100% от разходите за манипулациите свързани с идентифициране на животните, разходите за ваксинация и за лечение, както и за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията.

За производителите на картофи подпомагането ще действа през 2013 и 2014 г., но предстои да се утвърди от управата на Държавен фонд “Земеделие”.

От фонда пък съобщиха, че до 5 юли в областните му дирекции ще се приемат заявки за подпомагане на земеделци, които искат да модернизират стопанствата си по Програмата за развитие на селските райони.

По 2 млн. евро са разпределени за фермерите с одобрени проекти за създаване на стопанства на млади фермери” и за подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране. С 12 млн. евро ще разполагат кандидатите, които планират инвестиции за привеждане на млечни и животновъдни стопанства в съответствие с евроизискванията. Бюджетът за производителите на плодове и зеленчуци е 10 млн. евро, а за други селски стопани и браншови организации - 17 млн. евро. Сега не се предвижда прием на проекти на производители или техни организации за отглеждането, съхранението и продажбата на зърнено-житни и маслодайни култури. Изключение са само проектите, изцяло насочени към сектор “Животновъдство”, които целят задоволяване на собствените нужди на стопанството.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?