Брюксел ограничи проектите за старта на ОП “Регионално развитие”

Брюксел ограничи проектите за старта на ОП “Регионално развитие”

Оперативна програма “Регионално развитие” ще се обяви през втората половина на септември с два основни приоритета, съобщиха в петък от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Европейската комисия е пожелала нови промени в приоритетите на оперативната програма, които вече са нанесени и са изпратени за съгласуване, уточниха от ведомството. Регионалното ведомство все още не е получило одобрение на последните промени, очаква се това да стане през септември.

От регионалното ведомство уточниха, че Брюксел е поискал да се намали броя на приоритетните мерки, с които ще стартира програмата. Съответно България е редуцирала техния брой.

По искане на Брюксел, избраните два приоритета за финансиране по оперативната програма са  “Социална инфраструктура” по първата мярка “Устойчиво градско развитие”, където с проекти имат право да кандидатстват 86 общини. Вторият приоритет е “Регионална и местна пътна инфраструктура” от втората мярка “Регионална и местна достъпност”, по която с проекти ще кандидатства фондът “Републиканска пътна инфраструктура” и 86 общини, които са част от градските агломерации.

По първия приоритет ще може да се кандидатства за финансиране в размер около 280,2 млн.евро, заедно с бюджетните средства. Ще се приемат проекти за ремонт или цялостна реконструкция на общински училища, детски градини, социални институции, читалища, театри, библиотеки на населените места и културни центрове. Общините ще могат да кандидатстват и за оборудването на тези сгради. Ще се финансират и проекти за осигуряване на подходяща архитектурна среда за хората с увреждания и за внедряване на мерки, свързани с енергийната ефективност.

От МРРБ уточниха, че списъкът на 86-те общини, които могат да кандидатстват с проекти за финансиране ще бъде публикуван в Насоките за кандидатстване, които ще бъдат подготвени от ведомството.

Средствата за усвояване по втория приоритет “Регионална и местна достъпност” са почти 320,3 млн.евро с българското съфинансиране на проектите. Приоритетни са дейности за рехабилитацията на второкласни пътища, извън трансевропейската мрежа, и третокласни шосета. По тази мярка на оперативната програма ще може да се кандидаства за подобряване на връзки към специфични съоръжения като пристанища, летища и сметища.

Брюксел е поискал от българската страна да изтегли след 2009 година финансирането на проекти, с които ще може да се кандидатства за преодоляване на щетите от наводненията по мерките “Жилищна политика”,”Организиране на икономически дейности” и “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Те са включени в първия приоритет “Устойчиво градско развитие”.

Второто изискване на Европейската комисия по този приоритет е да се промени разпределението на ресурсите между големи и малки общини в полза на големите. Последното съотношение на средствата е 60 на 40 в полза на София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен и Стара Загора. До 2013 година, големите общини ще имат възможност да усвоят 503 млн.евро, а средно градовете с жители над 30 хиляди души и Панагюрище ще имат достъп до 336 млн. евро. От МРРБ обаче уточниха, че си запазват правото в средата на периода да оценят усвояването на средствата и ако големите общини не са показали добра активност, да ги прехвърлят към по-малките населени места.

От ведомството допълниха, че са приели предложението на ЕК в мярката “Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” по втория приоритет да се включи нова дейност за изграждане на инсталации с използване на възобновяеми енергийни източници.

Брюксел е поискал да отпадне изобщо мярката “Устойчиво планиране и разработване на проекти” от четвъртия приоритет. Общият бюджет на тази мярка, заедно с българското финансиране беше над 25,6 млн.евро. А друга мярка по четвъртия приоритет – “Партньорства за интегрирано развитие” се прехвърля към петия приоритет “Техническа помощ”.

Споделяне

Още от Бизнес