Брюксел отказа удължаване срока за екоизискванията в ТЕЦ-овете

Очаквано Европейската комисия отхвърли искането на България за отлагане с още две години на срока за влизане в сила на екологичните изисквания спрямо пет топлоелектрическите централи.

Решението на комисията е от 4 май, но е публикувано в четвъртък в официалния вестник на Европейския съюз.

Със съзнанието, че ще ѝ бъде отказано, но под натиска на честните инвеститори, България поиска в края на миналата година допълнително време за изграждане на необходимите съоръжения срещу замърсяването на въздуха и крайният срок да е  31 декември 2014 година.

Искането бе от страна на ТЕЦ “Бобов дол”, “Брикел” ЕАД, “Марица 3” на бизнесмена Христо Ковачки, ТЕЦ “Република и ТЕЦ “Сливен”.

Като аргумент страната ни използва предвижданата в Договора за присъединяване към ЕС възможност в случай на влошена икономическа ситуация, да се позволи предоговаряне на някои от подписаните споразумения. Българските власти обосновават своето искане с кризата, забавира съществено инвестициите в модернизиране или замяна на съответните инсталации.

Съгласно искането, отправено от България, затварянето на инсталациите би застрашило електро- и топлоподаването в югоизточния и югозападния регион на България. То би довело и до затваряне на близките мини, чиято експлоатация зависи от потреблението на въглища за горивните инсталации.

Комисията, обаче, счита, че предполагаемите затруднения на България не произтичат от правилата на ЕС за вътрешния пазар, а са свързани със спазването на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Това не са краткосрочни затруднения, възникнали през трите години след присъединяването на България към ЕС. Те са съществували към момента на съставяне на Акта за присъединяване и за това искането на България не попада в приложното поле на член 36 от Акта за присъединяване и следва да бъде отхвърлено като недопустимо.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?