Брюксел отново препоръча раздробяване на БЕХ, енергийна борса и свободен пазар

Повече свободен енергиен пазар и отказ от регулираните цени на електроенергията за бита, енергийна борса и раздробяването на "Българския енергиен холдинг" са новите стари препоръки на Европейската комисия към България с представения в понеделник в Брюксел доклад за напредъка на държавите от Общността по пътя им към обособяването на единен европейски енергиен пазар.

България разполага със свръхвъзможности за производство на ток, констатира отново Еврокомисията, която настоява за пореден път в страната ни да се обособи независима и добре организирана енергийна борса, на която да се сключват и предварителни сделки. Създаването на такава борса е приоритет от времето на кабинета "Станишев" насам, но три редовни и две служебни правителства не успяват да го реализират близо десет години.

От Брюксел отново препоръчват да се премахнат квотите за покупка на ток от електроцентралите в регулирания пазар, които сега се определят от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на практика резервират евтиния ток от държавните АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2" за домакинствата за да се потиска ръстът на цената на тока за гражданите. Това обаче пречи на пазара. ЕК смята също, че трябва да се премахне и схемата на единствен купувач на ток на едро, какъвто в момента е държавната "Национална електрическа компания". Страната ни в момента е единствената в Европа, която прилага този остарял модел за доставки на електроенергия.

Комисията заявява, че постепенно нашата страна трябва да се откаже от регулираните цени на електричеството за потребителите на ниско напрежение, каквито са домакинствата и малкия бизнес.

България трябва да се насочи към обособяването на конкурентен пазар на ток за крайните потребители, смята ЕК. Друга препоръка гласи, че нашата страна трябва да ускори свързаността си към европейската електропреносна мрежа и укрепването на вътрешната си кабелна мрежа, за да се справя по-добре с прекъсванията на електроснабдяването.

В областта на газа ЕК отбелязва, че у нас липсва достатъчна връзка на националните тръбопроводи със системата за международен пренос. Комисията препоръчва нашата страна да ускори и завърши връзките между газопреносните системи на съседните държави. Комисията отново настоява за раздробяването на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ), което би довело до повече съревнование на пазара на ток и газ. Препоръчва се също осигуряване на повече независимост на ДКЕВР, особено в областта на електроенергията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес