Брюксел поиска по-добро образование за преподавателите

Брюксел поиска по-добро образование за преподавателите

Недостиг на преподавателски умения и трудности при придобиването им, отчете в понеделник Европейската комисия и предложи на страните членки да инвестират в подобряването на обучението на учителите, съобщиха от ЕК.

На преподавателите все по-често се налага да работят по нови методи и в класове, в които учениците са с различни култури, умения и със специфични нужди, отбелязва ЕК. Много от учителите обаче признават, че не могат да прилагат новите технологии, а и сегашното обучение на преподавателите не им дава необходимата подготовка.

От Брюксел отбелязват, че в някои държави-членки има недостатъчна координация между различните елементи на обучение на преподавателите. Това довежда несъгласуваност между обучението им, въвеждането им в работата и професионалното им развитие.

Анализ на ЕК показва, че инвестирането в продължително образование и развитие на преподавателите е слабо. Само в 11 страни е задължително специализираното обучение на място, като и там то е изключително недостатъчно.

Затова от ЕК очертават обща рамка за мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на педагогическото образование, и за необходимостта да се разработят общи европейски принципи за подобряване компетенциите и квалификациите на учителите и  инструкторите.

Държавите-членки на Общността трябва да дадат гаранции, че разпоредбите в областта на образованието и професионалното развитие на учителите са координирани, съгласувани и адекватно финансира, както и че преподавателите имат нужните знания, за да обучават ефективно учениците.

Споделяне

Още от Европа