Брюксел постигна съгласие за правилата срещу нелоялните търговски практики

Брюксел постигна съгласие за правилата срещу нелоялните търговски практики

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия (ЕК) постигнаха политическо споразумение по нов набор от правила, с които ще гарантират изцяло защита на селскостопанските производители и за много голяма част от предприятията в хранително-вкусовата промишленост срещу нелоялните търговски практики. Съгласието е постигнато в сряда, съобщи в петък представителството на ЕК в България.

Нелоялните търговски практики, които ще бъдат забранени, включват забавяне на плащанията за нетрайни хранителни продукти, анулиране на поръчки в последния момент, едностранни промени или промени с обратна сила на договорите, принуждаване на доставчика да заплаща за похабени продукти и отказ от сключване на писмен договор.

Новото европейско законодателство ще се прилага за селскостопански и хранителни продукти, предлагани по веригата за доставка на храни.

Общо ще бъдат забранени до16 нелоялни търговски практики, налагани едностранно от единия търговски партньор на другия. Обикновено това са големите търговски вериги спрямо производителите.

Други практики ще бъдат разрешени само ако участващите страни предварително се договорят за ясни и недвусмислени условия, е посочено в съобщението на ЕК.

Според неотдавнашно проучване на общественото мнение в ЕС, публикувано през февруари 2018 г., повечето от анкетираните (88 %) са на мнение, че е важно ролята на селскостопанските производители във веригата за доставка на храни да бъде засилена.

Законодателното предложение, което Европейската комисия внесе през април 2018 г., си поставя за цел да осигури по-справедливи взаимоотношения по веригата за доставка на храни, както и минимална защита в целия ЕС.

В тази област за първи път ще се прилага законодателство, което е на равнището на ЕС. Новата правна уредба предоставя на държавите членки правомощия да прилагат новите правила и да налагат санкции при установени нарушения.

Споделяне

Още от Бизнес