Брюксел предупреди България за нарушения в "Натура 2000"

Брюксел предупреди България за нарушения в "Натура 2000"

България има два месеца да отговори на опасения на Европейската комисия, че нарушава правилата за опазване на природата и по специално териториите, част от мрежата от защитени зони "Натура 2000". От комисията обявиха в сряда, че са изпратили уведомително писмо до правителството, в което се иска страната "да подобри прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата".

Писмото е "във връзка със системни пропуски на страната при прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата". От Брюксел припомнят, че в зоните по "Натура 2000" могат да се извършват икономически дейности, при условие че няма неблагоприятно въздействие върху целостта на зоните. В България обаче не е вземано предвид кумулативното въздействие на различни проекти и планове в защитените зони, а техният ефект е оценяван поединично. Освен това според комисията е разрешено "извършването на много промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на природозащитните цели", независимо, че има заплаха за опазването на природата.

От комисията припомнят, че проблемът бе установен за първи път преди десет години и "въпреки че оттогава България е предприела някои мерки за решаването му, този структурен проблем продължава да съществува". В съобщението не се посочват конкретни казуси, но природозащитни организации от години изпращат сигнали за одобряване на проекти със съмнителни или дори липсващи екооценки в защитената зона "Рила буфер", например. подобен проблем имаше и в зоната "Калиакра", заради което страната беше осъдена по искане на Европейската комисия.

Ако до 2 месеца правителството не отговори на изпратеното сега писмо, процедурата продължава и може да се стигне до завеждане на дело срещу страната за това нарушение.

Още нарушения

В четвъртък ЕК изпрати още няколко писма за нарушени европейски правила от България. Едното е с искане за отразяване в националното законодателство на европейските правила за киберсигурността. Подобно искане е изпратено до още 16 държави. С Директивата за мрежова и информационна сигурност се цели еднакво високо равнище на сигурност на мрежите и информационните системи в целия ЕС чрез развитие на националните способности в областта на киберсигурността, увеличаване на сътрудничеството на равнище ЕС и въвеждане на задължения за докладване на инциденти за операторите на основни услуги и доставчиците на цифрови услуги.

Срокът за отразяване на директивата в българското законодателство беше 9 май. До момента 11 държави са съобщили на Европейската комисия за пълното транспониране на директивата. Другите разполагат с два месеца, за да отговорят на ЕК дали и кога ще го направят.

Брюксел иска от всички държави с изключение на Литва да спазват правилата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации, които улесняват достъпа на специалисти от други страни в ЕС до работа в други държави от общността.

Събиране на данни за пътниците

Наказателни процедури има срещу България и още 13 държави за неприлагане на правилата за резервационните данни на пътниците. Тези страни не са съобщили дали са приложили новите правила по въпроса. Срокът за това изтече на 25 май. Резервационните данни на пътниците се отнасят до информацията, предоставяна от пътниците на авиокомпаниите при резервирането и регистрирането за полети. Европравилата изискват държавите членки да създадат национална система за събирането, анализа и обмена на данните, давани от пътниците при резервация на полет. Целта е борба с тероризма и тежките престъпления, тъй като тези системи помагат за проследяването на подозрителни модели на пътуване и за идентифицирането на потенциални престъпници и терористи, включително такива, които преди това не са били известни на правоприлагащите органи.

"През последните няколко години Комисията положи всички усилия, за да помогне на държавите членки да развият националните си системи за резервационни данни на пътниците, предоставяйки им експертен опит и финансиране и улеснявайки обмена на най-добри практики. Въпреки това, за да достигне рамката за резервационните данни на пътниците своя пълен потенциал, е от основно значение системите на всички държави членки да започнат да функционират", пише в съобщението.

Брюксел призовава България и Полша да приложат изцяло правилата на ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. "Тези две държави членки трябваше да са транспонирали тази директива най-късно до 18 ноември 2016 г., но според службите на комисията не са транспонирали някои от оперативните разпоредби преди посочената дата. Те разполагат със срок от два месеца за отговор. Ако не направят това, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях", пише в съобщението.

Споделяне

Още по темата

Още от България и ЕС

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?