Брюксел прикани София да свие бюджетния дефицит до 3%

Брюксел прикани София да свие бюджетния дефицит до 3%

Европейската комисия (ЕК) реши да започне процедура при прекомерен дефицит за България въз основа на данните, представени от българските власти през април 2010 г. и впоследствие потвърдени от Евростат за дефицит по консолидирания държавен бюджет от 3.9% от БВП през 2009 г. Това съобщиха във вторник от пресслужбата на ЕК. Тя поиска от България да сведе дефицита си "до 3% най-късно до 2011 г." и да свие публичните разходи като предприеме планираните структурни реформи.

България е една от многото страни от ЕС, срещу които се открива процедура за надвишаване на допустимия дефицит. Покрай тежката криза на публичните финанси, в която изпадна Гърция, а бяха заплашени да я последват още редица страни, сред които Испания, Португалия, Румъния и Унгария, ЕК реши да затегне бюджетната дисциплина в ЕС и контрола над националните бюджети.

ЕК стресната от "метаморфозите" на българския дефицит

Първите данни за дефицита на България за миналата година бяха за 0.7% от БВП, което поставяше страната ни в редиците на "отличниците" в ЕС. След това дойде корекцията през април тази година на окончателните данни и дефицитът се оказа, че е 3.9% от БВП или пет пъти повече от обявения.

Финансовият министър Симеон Дянков обясни драстичната разлика с използваната методология, която в Брюксел била по-различна от тази у нас, и с "изскочилите изневиделица" неразплатени договори, сключени от предишното правителство.

Изненадващото завишение на дефицита бе последвано от предупреждението, че Брюксел ще предприеме процедури срещу страните с по-висок от допустимия бюджетен дефицит, включително и България, като е възможно да се стигне и до наказателни мерки като спиране на еврофинансирането.

От ЕК във вторник уточняват още, че макар брутният държавен дълг (14.8% от БВП за 2009 г.) да покрива съответния критерий в договора за членство, "не са спазени изискванията по отношение на дефицита, тъй като през 2009 г. той не е бил близо до референтната стойност от 3% от БВП".

Във вторник ЕК е приела две решения по отношения на България - първото е заключението за прекомерен дефицит, второто са две препоръки към Съвета на ЕС. С първата Съветът се приканва да вземе съответното решение, а с втората — да издаде препоръка към България с оглед на коригирането на прекомерния дефицит.

ЕК настоява дефицитът догодина да е под 3%

ЕК препоръчва България да сведе най-късно до 2011 г. дефицита на консолидирания държавен бюджет под 3% от БВП "по надежден и устойчив начин".

За тази цел България "трябва да положи необходимите усилия", за да избегне през 2010 г. допълнително нарастване на дефицита над планираните 3.8% от БВП, да осигури фискално подобрение от най-малко 0.75% от БВП през 2011 г. и "да конкретизира и приложи мерките, необходими за постигане на корекцията на прекомерния дефицит до 2011 г.".

За да няма рискове пред корекцията, България се приканва "да подобри управлението и прозрачността на бюджета, като засили контрола на разходите от страна на Министерството на финансите, укрепи обвързващия характер на своята средносрочна бюджетна рамка и подобри наблюдението на изпълнението на бюджета в рамките на годината, приканва още ЕК".

София задължена да се отчита за взетите мерки в отделни доклади

ЕК настоява, докато действа процедурата при прекомерен дефицит, София да докладва редовно за постигнатия напредък при прилагането на тези препоръки в отделна глава, включена в предстоящите актуализации на конвергентната програма.

България трябва да гарантира, че "бюджетната консолидация, насочена към постигане на средносрочната бюджетна цел, ще се поддържа и след коригирането на прекомерния дефицит".

От Брюксел особено настойчиво припомнят, че страната ни "трябва да повиши ефективността на публичните разходи, като изцяло въведе планираните структурни реформи в областта на публичната администрация, здравеопазването, образованието и пенсионната система".

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Колко време давате на новия парламент?