Брюксел съди България заради таксите за достъп до жп мрежата

Брюксел съди България заради таксите за достъп до жп мрежата

Европейската комисия обяви, че ще се обърне към Съда на Европейския съюз заради неправилното прилагане от България на различни части на т.нар. Първи пакет за железопътния транспорт. Става дума за изпълнение на разпоредбите за таксите, които железопътните предприятия трябва да плащат за достъп до инфраструктурата, съобщи пресслужбата на ЕК.

Основната цел на директивите от първия пакет за железопътния транспорт е пазарът на железопътните услуги да се отвори за конкуренция. Комисията е недоволна от България, че управлението на инфраструктурата не е независимо от железопътните оператори, няма достатъчни стимули за намаляване на разходите и таксите, липсва независим регулаторен орган със силни правомощия в областта на конкуренцията в железопътния сектор.

 

ЕК припомня, че държавите членки трябваше да започнат да прилагат директивите най-късно от 15 март 2003 г., като за България срокът беше 1 януари 2007 г. – датата на присъединяване към ЕС. Страните трябваше да информират комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети на национално ниво за спазване на европейските правила.

 

Експертите в Брюксел са проучили подробно въвеждането на директивите в България и през юни 2008 г. ЕК започна процедура за нарушение, като изпрати официално уведомително писмо за неправилно въвеждане на директивите за железопътния транспорт. След като националното законодателство беше променено няколко пъти, за да бъдат изпълнени европейските разпоредби, през март 2010 г. Брюксел изпрати мотивирано становище заради все още неотстранените нарушения по отношение на таксите за достъп до железопътните линии.

 

В Брюксел са анализирали отговорите на българските власти и в четвъртък са решили случаят да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз, тъй като страната все още не прилага правилно европейските правила. Това е третата стъпка от процедурата за нарушение и с нея започва фазата на съдебното производство. Сега съдът ще трябва да се произнесе по поставените от ЕК въпроси. Ако той реши, че законите на ЕС са нарушени, България ще бъде задължена да предприеме необходимите мерки, за да изпълнени решението.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?