Брюксел ще инвестира 1 милиард евро в суперкомпютри

Брюксел ще инвестира 1 милиард евро в суперкомпютри

Европейската комисия обяви планове да инвестира съвместно с държавите членки около 1 млрд. евро в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри от световна класа.

Тя е необходима за обработката на все по-големи обеми от данни и ще носи ползи на обществото в много области — от здравеопазването и производството на енергия от

възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигурността.

Днешната стъпка е от решаващо значение за конкурентоспособността и независимостта на ЕС в областта на основаната на данни икономика, посочват от Брюксел. "Европейските учени и промишлеността все по-често обработват данните си извън ЕС, тъй като наличната изчислителна мощност в ЕС не отговаря на потребностите им. Тази липса на независимост застрашава неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и търговските тайни, както и собствеността върху данните, особено при приложения с чувствително съдържание", се казва в съобщението на Еврокомисията=

Проектът

Новосъздадена правна и финансираща структура - съвместното предприятие "Юро ЕйчПиСи" (EuroHPC), ще придобие, изгради и внедри в цяла Европа инфраструктура от високопроизводителните изчислителни технологии (HPC). Предприятието ще подпомага също така програма за научни изследвания и иновации, която ще разработва технологии и машини (хардуер), както и приложения (софтуер) за тези суперкомпютри.

Приносът на ЕС в структурата ще e около 486 млн. евро по актуалната многогодишна финансова рамка. Със същата сума ще се включат и държавите членки и асоциираните държави.

До 2020 г. общо около 1 млрд. евро публично финансиране ще бъдат инвестирани, а частните членове на инициативата ще се включат и с непарично участие.

Новото предприятие

Бъдещото звено ще обедини инвестициите за създаване на водеща европейска инфраструктура от суперкомпютри и големи информационни масиви.

Съвместното предприятие ще има за цел да придобие системи с производителност под един ексафлопс (сто милиона милиарда, или 1017 изчисления в секунда), и да подпомогне разработването на системи с производителност над един ексафлопс (един милиард милиарда, или 1018 изчисления в секунда) на основата на технологии от ЕС до 2022—2023 г.

Дейностите на съвместното предприятие ще се състоят от придобиване и експлоатация на два суперкомпютъра на световно равнище с производителност под един ексафлопс и поне два суперкомпютъра от среден порядък (с капацитет за около 1016 изчисления в секунда), както и предоставяне и управление на достъпа до тези суперкомпютри на редица публични и частни потребители от 2020 г.

Към новата инициатива първоначално се включват седем държави - Франция, Германия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия и Испания. По-късно към тях се присъединяват още Белгия, Словения, България, Швейцария, Гърция и Хърватия. Тези държави се споразумяха за изграждане на общоевропейска интегрирана инфраструктура от суперкомпютри с производителност над един ексафлопс. Другите държави членки и асоциирани държави се насърчават да подпишат декларацията за EuroHPC.


Съвместното предприятие ще работи от 2019 до 2026 г. Планираната инфраструктура ще бъде притежавана и експлоатирана съвместно от неговите членове, които в началото ще включват държавите, подписали декларацията за EuroHPC и частни членове от академичните среди и промишлеността.

Други членове могат да се присъединят към инициативата по всяка време срещу финансов принос.

Целта на програмата за научни изследвания и иновации на HPC е да подпомага развитието на

технологиите за суперкомпютри в Европа, включително на първото поколение европейски

маломощни микропроцесорни технологии, и съвместното проектиране на европейски машини с производителност над един ексафлопс, както и да насърчава приложенията, развиването на уменията и по-широкото използване на високопроизводителните изчислителни технологии, посочват от ЕК.

Ползите

Високопроизводителните изчислителни технологии са изключително важен инструмент, който помага за анализа и реакцията на важни предизвикателства пред науката и обществото,

например ранната диагностика и лечение на заболявания или разработването на нови терапии на основата на персонализираната и прецизната медицина.

HPC се използват също така за предотвратяването и управлението на мащабни природни бедствия, особено за прогнозирането на движението на урагани или симулирането на земетресения.

Инфраструктурата EuroHPC ще осигури на европейската промишленост и особено на малките и средните предприятия (МСП) по-добър достъп до суперкомпютри за разработването на иновативни продукти. Високопроизводителните изчислителни технологии оказват все по-голямо влияние върху отрасли и предприятия, като значително скъсяват циклите на проектиране и производство на продуктите, ускоряват разработването на нови материали, намаляват разходите, увеличават ресурсната ефективност и скъсяват и оптимизират процесите на вземане на решения.

Например благодарение на суперкомпютрите, циклите на производство на автомобили могат да бъдат скъсени от 60 на 24 месеца.

Високопроизводителните изчислителни технологии също така са от съществено значение за

целите на националната сигурност и отбраната. Например при разработването на сложни

криптиращи технологии, проследяването и отговора на кибератаки, ефективната

киберкриминалистика или ядрените симулации.

Коментари

"С инициативата EuroHPC искаме да предоставим на европейските изследователи и фирми суперкомпютърен капацитет на световно равнище до 2020 г., за да разработят технологии като изкуствения и0нтелект и да създадат бъдещите всекидневни приложения в области като здравеопазването, сигурността или инженерните науки", каза Андрус Ансип, еврокомисар по единния цифров пазар.

"Подобряването на европейската инфраструктура от суперкомпютри предлага огромен потенциал за създаване на работни места и е ключов фактор за цифровизацията на промишлеността и за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика", допълва Мария Габриел, еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?