Брюксел ще публикува разрешените ароматични вещества за храни

Брюксел ще публикува разрешените ароматични вещества за храни

Европейската комисия е приела два законодателни документа, с които ще се регулират ароматичните вещества в храните. Това съобщиха от представителството на Европейската комисия у нас.

Само ароматичните вещества в списъците с одобрени вещества, ще могат да се използват в хранителната промишленост.

Използвани да променят вкуса или мириса на храната, ароматните вещества отдавна намират безопасно приложение в най-разнообразни храни, например безалкохолни напитки, сладкарски изделия, зърнени закуски, сладкиши и кисели млека. Сега ароматичните вещества са оценени на ниво ЕС.

В първия регламент е предвиден нов, валиден за целия ЕС списък на ароматичните вещества, които могат да бъдат използвани в храни. Той ще се прилага от 22 април 2013 г., като така се дава на промишлеността време да се приспособи към новите правила.

Всички ароматични вещества, които не са в списъка, ще бъдат забранени след 18-месечен период на постепенно извеждане от употреба.

Във втория регламент се предвиждат преходни мерки за други ароматни вещества, като например тези получени от нехранителни материали. Той ще се прилага от 22 октомври 2012 г.

В новия списък са включени над 2100 разрешени ароматични вещества. Други 400 ще останат на пазара на ЕС, докато Европейският орган за безопасност на храните не приключи оценката им. Те се използват отдавна и вече са били оценени като безопасни от други научни организации.

Списъкът ще бъде наличен в онлайн база данни и ще позволява на потребителите, предприятията в областта на хранителната промишленост и на националните органи за контрол на храните лесно да определят кои ароматични вещества са разрешени и кои не.

Националните правоприлагащи органи имат за задача да гарантират, че храните, съдържащи неразрешени ароматични вещества, ще се изтеглят от пазара.

Споделяне

Още от Бизнес