Брюксел заплаши България със съд заради незащитени Натура-зони

Брюксел заплаши България със съд заради незащитени Натура-зони

Европейската комисия предупреди България, че системно не полага усилия, за да определи мерки за опазване на видовете в защитените зони от европейската екомрежа "Натура 2000" и ако не предприеме действия в тримесечен срок, ще даде страната ни на Съда на Европейския съюз.

Мотивът на Брюксел е, че макар през 2007 г. България да е определила защитените зони от "Натура 2000", все още за 207 зони за местообитанията няма издадени финални актове за обявяване. За защитените зони за местообитанията не са определени специфични цели и мерки за опазване на местообитанията и видове в тях.

От Министерството на околната среда и водите заявиха, че още при стартирането на наказателната процедура заради "Натура 2000" през януари 2019 г., са били предприети действия с промените в Закона за биологичното разнообразие, които в момента се намират между първо и второ четене.

Срещу тях обаче се обявяват природозащитниците. Те смятат, че поправките отслабват защитата за Натура-зоните и единственото, което правителството трябва да направи, за да спази европейските изисквания, е най-сетне да приеме плановете за управление на тези територии. Вместо това кабинетът иска те да се одобряват от местни съвети   , което притеснява екоорганизациите, че може да се прокарат бизнес интереси.

Поради тази причина за 7 юли е предвиден национален протест.

Председателят на парламентарната екокомисия и бивш екоминистър Ивелина Василева каза, че финалните текстове на промените  ще бъдат съобразени с мненията на всички.

От екоминистерството обявиха след съобщението на ЕК, че продължават да работят по издаване на заповеди за защитените зони за местообитанията. За две от защитените зони, посочени от комисията, заповедите вече са издадени и обнародвани в ДВ, за други 27 заповеди общественото обсъждане приключи и предстои тяхното издаване,посочва се в съобщението на ведомството.

От ЕК обявиха още, че е решено България да бъде дадена на съд заради това, че все още не е изготвила морска стратегия, която да съдържа данни за морската среда по различни показатели.

Целта, заложена в Рамковата директива за морска стратегия, е до 2020 г. да се постигне добро екологично състояние на морските води в ЕС и да се осигури защита на ресурсите, от които зависят свързаните с морето икономически и социални дейности.

От екоминистерството заявяват, че към момента са събрани данни за по-голямата част от тези показатели. Това е направено чрез изпълнение на няколко проекта, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. В рамките на настоящия програмен период по механизма (2014-2021 г.) програма Опазване на околната среда и климатични промени, чрез предефиниран проект, се набират данни за останалите показатели. Допълнителни данни се събират и от БАН и в рамките на ежегодните споразумения, които институтът има с МОСВ за мониторинг на морски води.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?