След четиригодишни предупреждения

Брюксел заведе дело заради ветропарковете в Калиакра

Брюксел заведе дело заради ветропарковете в Калиакра

Европейската комисия е предявила пред Съда на Европейския съюз иск срещу България заради това, че в района на Калиакра, който е миграционен път на редки видове птици, са издигнати стотици ветрогенератори за производство на ток без да са минали процедура по оценка за въздействието върху околната среда. Това съобщиха от Брюксел в четвъртък - година и четири месеца след отправеното към София предупреждение за предприемането на крайната мярка, ако не се спази екозаконодателството на ЕК.

Тогава ЕК заяви, че ако срещу страната ни бъде заведено дело, комисията може да поиска изпълнение на временни мерки, както и промяна в проектите за производство на електроенергия от вятъра, които са изградени в нарушение на евроизискванията,

"Въпреки че България се ангажира да увеличи защитата на редките биологични видове и местообитания в региона, изглежда се случва точно обратното. Поради това по препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу България", пише в съобщението на представителството на ЕК в София.

От там припомнят, че евродирективите за птиците и местообитанията изискват всеки проект, който би могъл да има значително отрицателно въздействие върху райони, влизащи в защитени зони по НАТУРА 2000, да има предварителна оценка. Отделно от това има изискване и за оценка за въздействие върху околната среда.

България обаче е разрешила голям брой икономически дейности в района без подходяща оценка на въздействието върху околната среда. Хиляди вятърни турбини и около 500 други проекта са получили разрешение, без адекватна оценка на въздействието им върху уникалните местообитания и видове в Калиакра, както и върху хилядите птици и прилепи, които прелитат над района всяка година по пътя им към Африка и обратно, посочват от ЕК.

Комисията припомня, че до 100 % от световната популация на най-застрашения вид гъски - червеногушата гъска - прекарва зимните месеци в няколко района в Калиакра и около нея. Не е отчетен кумулативният ефект от разрешените проекти, въпреки че това се изисква по директивите за птиците, за местообитанията и за оценката на въздействието върху околната среда, смятат в Брюксел.

ЕК отчита, че от предупреждението през юни 2012 г. досега България е предприела значителни законодателни и административни стъпки през последната година за ограничаване на щетите и за предотвратяване изграждането на допълнителни съоръжения, които биха могли да засегнат района. Въпреки това обаче редки и уникални приоритетни местообитания и видове вече са били засегнати от голям брой проекти за вятърни турбини и други съоръжения, които са били или без оценка на въздействието върху околната среда, или направената оценка е била неадекватна.

Следователно България не е изпълнила изискванията на евродирективите и затова се завежда делото. В съобщението обаче не се посочва каква би била дневна санкция за страната ни, ако бъде осъдена.

До иска се стигна след като през 2008 г. екологични сдружения изпратиха жалба до ЕК, че уникални природни местообитания са унищожени в района на Калиакра заради строителството на ветроенергийни паркове.

През декември 2008 г. и септември 2011 г. ЕК изпрати до българските власти официални уведомителни писма във връзка с неспазването на съответните европейски директиви. При все, че българските власти поддържаха редовен контакт с Европейската комисия и предоставиха информация, даваща възможност за допълнителен анализ, България продължава да е в нарушение на евродирективите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?