БСК: Бюджетът може да поеме двойно намаляване на осигурителната тежест

270,3 млн. лв. от очертаващия се над 1 млрд. лв. бюджетния излишък да се вложат в намаляване на осигурителната тежест от 36,2% на 15%, предлагат от Българската стопанска камара (БСК). Революционната идея представи председателят ѝ Божидар Данев на конференция за перспективите пред социалното осигуряване, организирана от фондациите "Конрад Аденауер" и "Демокрация".

При свалянето на осигурителната тежест с 21,2 процентни пункта доходите на заетите лица ще се увеличат с 1,522 млрд. лв. Това означава нарастване на нетните приходи на всеки работещ средно с 20%, а на брутните - с 14 на сто. В бизнеса пък ще останат 986 млн. лв., каза Данев. Косвен ефект ще има и за бюджета, в който ще влязат повече приходи от мита и акцизи. От излезлите на светло работодатели пък ще се увеличат приходите от данъци и осигуровки, според разчетите на БСК.

Рекапитулацията на работодателите сочи, че от увеличение на доходите ще се реализира допълнителен излишък в бюджета в размера на 1,132 млрд. лв. Тези средства ще покрият дефицита от намалените приходи от данък обществено осигуряване, чийто размер според разчетите ще бъде 1,402 млрд. лв. Именно оставащите до баланса 270,3 млн. лв. могат да бъдат дадени от тазгодишния бюджетен излишък, коментира Данев.

Депутатът от ОДС Росица Тоткова предложи от догодина да не се повишават с 5% осигурителните вноски за сметка на работещите, планирани да станат от 25 на 30% срещу 70 на сто, внасяни от работодателите, а разликата да се поеме от бюджетния излишък. Така 1,6 млн. трудещи се у нас ще бъдат облекчени, работодателите им - също, обоснова се тя.

Държавата да започне да плаща в Националния осигурителен институт(НОИ) осигурителните вноски на чиновниците, военнослужещите и магистратите, настоя още народната представителка. Отпадналото плащане на осигуровките за тези бюджетни сфери натоварва останалите граждани, които плащат много високи вноски, а получават до три пъти по-ниски заплати от тези служители, обясни Тоткова. Това създава неравноправно третиране на българските граждани. Само военните черпят 33 млн. лв. месечно от ресурса на останалите пенсионери, каза ОДС - депутатката. При това сумата ще расте, заради очакващия се от догодина нов етап на девоенизация на армията у нас. Тоткова коментира, че ако компенсацията, която държавата всяка година внася в НОИ за осигуряване на служителите от бюджетната сфера в размер на 76,4 млн. лв., отива в отделен фонд на общественото осигуряване, с който може да се увеличат прекалено ниските пенсии.

Работодателите да плащат осигурителни вноски според броя на трудовите злополуки и професионално заболелите в предприятията им, предлагат още от ОДС. Така ще се стимулират компаниите, които инвестират много пари в създаване на добри условия на труд, аргументира се Тоткова. Според нея в момента работодателите нямат интерес да влагат пари в подобряване на работната ръка, тъй като не извличат никакви дивиденти от това.

От ОДС предлагат още определянето на инвалидните пенсии да се прави от НОИ, като за целта комисиите по НЕЛК и ТЕЛК минат от подчинение на Министерството на здравеопазването към осигуряването. Така ще се спрат наполовина злоупотребите с фалшиви пенсии по болест до 2007 г. Защото фактически издадените епикризи и решения за инвалидизация ще се потвърждават на две нива, независими едно от друго. Редно е този който плаща, да определя размера на обезщетението, коментира тя.

Трябва да се намали и размерът на вноската за безработица, тъй като в момента фондът формира 154,6 млн. лв. излишък. Това е прекалено голяма сума, която не е ясно как ще се изразходва при намаляващия брой обезщетения за останалите без работа хора, каза Тоткова.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?